Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Pulsmätningar – Eletive

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

En bra arbetsmiljö är avgörande för att vi ska trivas, må bra och göra ett bra jobb. I den årliga medarbetarenkäten får varje verksamhet ett gediget underlag att jobba vidare med, men nu finns även ett komplement som kan användas för att mer regelbundet ta pulsen på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation och mäta välmående, motivation och engagemang.

Verktyget heter Eletive och kan användas av alla verksamheter som ingår i AcadeMedia. Det kan liknas vid en form av pulsmätning där medarbetare regelbundet får besvara ett antal frågor kopplat till välmående, motivation och engagemang. De samlade svaren ger chefer möjlighet att snabbt agera på sådant som är relevant för medarbetarna här och nu. När man använt verktyget ett tag får man också ett bra underlag för att följa utvecklingen över tid.

Hur går det till?

Frågorna skickas ut av Eletive via mejl och tar bara ett par minuter att besvara. Svaren är anonyma men alla medarbetare kan ta del av sitt personliga resultat, samt få tips och råd direkt i verktyget. Eletive har ett frågebatteri som tagits fram med utgångspunkt i aktuell forskning om vilka faktorer som skapar välmående, motivation och engagemang. Frågorna skickas inte ut vid samma tillfälle utan portioneras ut under en tremånadersperiod. Alltså, efter tre månader har alla 46 frågor skickats ut, och en ny period inleds, med samma frågor.

Vill du veta mer och komma igång?

Mejla eletive@academedia.se

Frågor och svar

 Hur kommer man igång med Eletive?

Det är upp till varje verksamhet att besluta om man vill använda Eletive och i vilken utsträckning. Vissa kanske vill använda Eletive på alla sina enheter medan andra bara vill använda det på vissa. HR stöttar i implementeringen och ser till att de enheter som vill börja använda verktyget registreras i plattformen.

Vad förväntas av mig som är ansvarig enhets- eller stabschef?

Det är viktigt att du som chef förankrar pulsmätningarna hos dina medarbetare. Berätta om syftet med dem och ta tillsammans med medarbetarna fram en plan för hur ni ska använda resultaten. Som chef förväntas du ta ansvar för att resultaten följs upp och tas om hand i verksamheten.

Vad förväntas av mig som medarbetare?

Som medarbetare förväntas du besvara frågorna i de korta undersökningar som skickas till din mejl. Sen är det upp till närmaste chef att besluta om hur ni ska förvalta resultatet på just er enhet.

Vem kan se resultatet?

Förutsatt att minst åtta medarbetare har svarat så kan ansvarig chef se resultaten genom att logga in på Eletives plattform. Som medarbetare kan du alltid se och följa dina egna resultat över tid.

Kan varje verksamhet bestämma vilka frågor som ska ingå i pulsmätningen?

Den huvudsakliga pulsmätningen utgår ifrån ett på förhand bestämt frågebatteri som innehåller 46 forskningsbaserade frågor. Frågorna skickas inte ut vid samma tillfälle utan portioneras ut under en tremånadersperiod. Alltså, efter tre månader har alla 46 frågor skickats ut, och en ny period inleds, med samma frågor.

Verktyget ger förutom den huvudsakliga pulsmätningen möjlighet att ställa egna frågor och/eller skapa hela undersökningar. Kontakta HR eller eletive@academedia.se om du vill veta mer om just denna möjlighet.

Kostar det något?

AcadeMedia har köpt in tjänsten centralt, ingen kostnad tillkommer för de verksamheter eller enskilda enheter som väljer att använda Eletive.

Binder man upp sig till något om man börjar använda Eletive?

Nej, att använda sig av pulsmätningsverktyget är frivilligt. Man kan också avsluta det när man önskar.

Var kan jag läsa mer om Eletive?

Besök gärna deras webbsida eletive.com för mer information om verktyget.

Innehållsansvarig

Uppdaterad