Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

För elever och studerande

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Du som har elever eller studerande som vill lära och utvecklas utomlands….

  • Mobilitet i grupp för skolelever(För elever och studerande inom grundskolor och teoretiska gymnasieskolor)

Gruppresor för elever inom högskoleförberedande program. Samarbete med annan skola.

Internt – Denna aktivitet kan ersätta de ”klassresor” som vi idag använder delar av skolpeng för att genomföra. Vi har idag sökt för en vecka per klassresa.

  • Korttidsmobilitet 

2 veckor till 3 månader. Detta är inom yrkesprogram oftast APL och LIA aktiviteter. Inom högskoleförberedande program kan det vara att eleverna deltar som elev i en skola utomlands eller går en specifik kurs.

Internt – För våra APL elever är det övervägande 3 veckors mobiliteter

  • Långtidsmobilitet 

3månader till 6 månader och upp till ett år. Detta är oftast lärling eller LIA för yrkesprogram. För högskoleförberedande program skulle det kunna vara ett utbytesår eller studera en årskurs utomlands med Erasmus+ finansiering.

Internt – APL/LIA utomlands är en del av vår ordinarie verksamhet. Elever/studerande tillgodoräknar sig denna tid utomlands till sin ordinarie utbildning

Innehållsansvarig

Uppdaterad