Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nordplus

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För dig som vill arbeta med skolutveckling och samarbeten i de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Utgå ifrån det behov ni ser på er förskola, skola eller enhet och varför just ett samarbete med dessa länder skulle kunna hjälpa er att utvecklas och nå målen. Därefter kan vi se över vilket program som skulle kunna passa just er. Vi har också referensskolor som arbetar med Nordplus och som kan ge er sin bild av hur det är att arbeta med Nordplus och vad man behöver tänka på och vilka goda exempel och erfarenheter vi kan få med oss. Behöver ni hjälp med ansökan eller vill vända er internt till någon som ni kan bolla era idéer med är ni välkomna att kontakta vårt internationaliseringsteam.

Nordplus Kontaktseminarium – Är ni intresserade av att börja samarbeta med något av de Nordiska länderna men inte vet var du ska börja är ett kontaktseminarium ett mycket bra första steg. Här kan du träffa andra som vill skapa projekt och som vill samarbeta inom Norden. Kontaktseminarium kan sökas av alla AcadeMedias verksamheter. För mer information läs här.

Nordplus Junior – Samarbeta med andra nordiska och baltiska ländernas kultur, levnadssätt, värderingar, normer, språk och natur. Och att genom det nordisk-baltiska utbytet utveckla både undervisningen och er skola som helhet. Detta kan sökas av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska och yrkesprogram. För mer information läs här.

Referensskola – Klara teoretiska gymnasium Östra, rektor Oliver Ylvenius

Nordplus Nordiska språk – Vill ni arbeta med att utvecklas inom de nordiska språken och skapa samarbeten med länderna i norden är detta ett mycket bra program för er. Ni som jobbar på Grundskolor, gymnasieskolor, universitet, högskolor, organisationer och andra privata och offentliga verksamheter har möjlighet att söka detta program. För mer information läs här.

Nordplus Vuxen – Detta program kan ge möjlighet till samarbeten, kompetensutveckling för våra medarbetare och praktik, LIA och APL för studerande inom vuxenutbildning och vuxnas lärande. Programmet ämnar till att stärka vuxnas lärande och bidra till att möta det moderna samhällets utmaningar. För mer information läs här.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad