Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Inköp

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeHandlingsslagHandlingstypBevara/
gallra
FörvaringAnsvarig
arkivering/
gallring
Anmärkning
UpphandlingUpphandlingRamavtal med avtalstillägg10 år efter avtalstidens utgångInköpsserver, Opto och medarbetarwebbenAdmin
UpphandlingUpphandlingInformationsförfrågan (RFI)10 år eller
vid inaktualitet
InköpsserverTeamleaderUndersökning vilka produkter och tjänster som finns. Om informationsförfrågan inte leder till ett avtal gallras dokumentationen direkt.
UpphandlingUpphandlingFörfrågningsunderlag (RFQ)10 år eller
vid inaktualitet
InköpsserverTeamleaderOm förfrågningsunderlaget inte leder till ett avtal gallras dokumentationen direkt.
UpphandlingUpphandlingAnbud, antaget
Anbud, ej antaget
10 år eller
vid inaktualitet
InköpsserverTeamleader
UpphandlingUpphandlingUtvärdering av anbud10 årInköpsserverTeamleader
Upphandling/
segment
UpphandlingLokalanpassade avtal kopplad till ramavtalet10 år
Pga reglerna för generell preskription
Digitalt ute på respektive enhetRektor/SkolchefAvtalet skapas ute på enheten av behörig beställare.
Upphandling/
segment
UpphandlingAvrop/beställning mot ramavtal3 årDigitalt ute på respektive enhet (gäller vid mailbeställning)Rektor/SkolchefSkapas ute på enheten av behörig beställare.
Vårda och förvalta ingångna avtalUpphandlingAvstämning och uppföljning med avtalsparter
Protokoll
3 årInköpsserverTeamleader

Innehållsansvarig

Uppdaterad