Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Inköp

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
UpphandlingRamavtal5 år efter avtalets utgångDigitalt på Q-server & OptoOriginal förvaras hos Inköp.Admin
Lokalanpassade avtal kopplad till ramavtalet5 år efter avtalets utgångDigitalt ute på respektive enhetRektor/SkolchefAvtalet skapas ute på enheten av behörig beställare.
Avrop/beställning mot ramavtal2 år efter avtalets utgångDigitalt ute på respektive enhet (gäller vid mailbeställning)Rektor/SkolchefSkapas ute på enheten av behörig beställare.
Vårda och förvalta ingångna avtalAvstämning och uppföljning med avtalsparter
Protokoll
2 årDigitalt på Q-serverAdmin
Tvister gällande pågående avtalBevarasDigitalt på Q-serverRespektive avtalsansvarig

Innehållsansvarig

Uppdaterad