Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inköp

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
UpphandlingRamavtal5 år efter avtalets utgångDigitalt på Q-server & OptoOriginal förvaras hos Inköp.Admin
Lokalanpassade avtal kopplad till ramavtalet5 år efter avtalets utgångDigitalt ute på respektive enhetRektor/SkolchefAvtalet skapas ute på enheten av behörig beställare.
Avrop/beställning mot ramavtal2 år efter avtalets utgångDigitalt ute på respektive enhet (gäller vid mailbeställning)Rektor/SkolchefSkapas ute på enheten av behörig beställare.
Vårda och förvalta ingångna avtalAvstämning och uppföljning med avtalsparter
Protokoll
2 årDigitalt på Q-serverAdmin
Tvister gällande pågående avtalBevarasDigitalt på Q-serverRespektive avtalsansvarig

Innehållsansvarig

Uppdaterad