Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Juridik och Compliance

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
Rättsliga processerAkter, underlag från rättsliga processer10 år efter att domen vunnit laga kraft.Papper/digitaltChefsjuristDigitalt på filserver
Interna utredningarÄrenden WhistleblowerBevaras
Digitalt - filserverChefsjurist
PM
Rättsutredningar
kartläggningar
etc.
10 årDigitalt - filserverChefsjurist
Anmälningsärenden
10 årDigitalt - filserverChefsjurist
Juridiska frågor&svarGallras vid inaktualitet
Digitalt - filserverChefsjurist
AvtalAvtal10 årPapper/digitaltChefsjuristPappersform hos huvudmannen
Digitalt på filserver
StrukturmaterialPolicyer5 år efter policyns utgång
SupportwebbenChefsjurist

Innehållsansvarig

Uppdaterad