Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Juridik och Compliance

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
Rättsliga processerAkter, underlag från rättsliga processer10 år efter att domen vunnit laga kraft.Papper/digitaltChefsjuristDigitalt på filserver
Interna utredningarÄrenden WhistleblowerBevaras
Digitalt - filserverChefsjurist
PM
Rättsutredningar
kartläggningar
etc.
10 årDigitalt - filserverChefsjurist
Anmälningsärenden
10 årDigitalt - filserverChefsjurist
Juridiska frågor&svarGallras vid inaktualitet
Digitalt - filserverChefsjurist
AvtalAvtal10 årPapper/digitaltChefsjuristPappersform hos huvudmannen
Digitalt på filserver
StrukturmaterialPolicyer5 år efter policyns utgång
SupportwebbenChefsjurist

Innehållsansvarig

Uppdaterad