Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lön

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
Beräkna och betala ut löner och arvodenBanklistor, utbetalad nettolön
7 årBanklistor finns digitalt, skrivs inte ut.Avdelningschef lön
Kontrolluppgifter till Skatteverket2 årAvdelningschef lön
Lönespecifikation7 år
HR PlusAvdelningschef lön
Lönelista anställd7 årHR PlusAvdelningschef lönAvser lönelista/-sammanställning innehållande nödvändigauppgifter för beräkning av tjänstepension och avtalsförsäkringarenligt vid varje tid gällande avtal. Finns i hr-plus att ta ut vid behov.
Lönepåverkande inrapportering per anställd
(t ex tidrapporter, ansökan om ledighet)
3 år
HR PlusAvdelningschef lönT.ex. ansökan om ledighet, frånvarorapportering. Ansökan om semester samt ledigheter upp till en månad finns i hr-plus. Ledigheter över en månad finns som pappersunderlag, dock inte semester.
Sjukintyg/läkarintygGallras vid sjukdomsperiodens slutHR PlusAvdelningschef lönLäkarintyg hanteras i HR+ och behöver inte arkiveras i pappersform av sekretesskäl.
Reseräkningar7 årHR PlusAvdelningschef lönPappersform (kvitton). Reseräkning finns i HR+
Beslut om jämkningGallras efter upplägg i lönesystemHR PlusAvdelningschef lönInfo finns i hr-plus att ta ut vid behov.
Beslut om utmätning av lönGallras vid inaktualitetPappersform samt HR+Avdelningschef lön
LöneskuldsbrevGallras vid inaktualitetPappersformAvdelningschef lön
Övertids- och jourjournaler3 årHR PlusAvdelningschef lönFinns i hr-plus att ta ut vid behov.
PensionsansökanBevaraDigitalt arkiv (inscannat papper)Avdelningschef lönPåskrift av chef och inscannat av lön
Uppgift om barn vid föräldraledighet
8 årHR PlusAvdelningschef lönFinns i hr-plus att ta ut vid behov.
8 år pga rätten att ta ut föräldraledighet upp till 8 års ålder
Statistik över ersättningsutbetalningar vid sjukdom
BevaraHR PlusAvdelningschef lönFinns i hr-plus att ta ut vid behov.
Pension och försäkringUppgifter kring tjänstledighet som ej är pensionsgrundandeBevaraHR PlusAvdelningschef lönFinns i hr-plus att ta ut vid behov.
PensionsavtalBevaraPersonalaktAvdelningschef lön
Uppgifter om inbetalade premiebeloppBevaraCollectum samt fakturaspecifikationAvdelningschef lönArbetsgivarfil till Idun
Lönelistor månadsvisa löneutbetalningar
7 årHR PlusAvdelningschef lönFinns i hr-plus att ta ut vid behov.

Innehållsansvarig

Uppdaterad