Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Lön

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
Beräkna och betala ut löner och arvodenBanklistor, utbetalad nettolön
7 årBanklistor finns digitalt, skrivs inte ut.Avdelningschef lön
Kontrolluppgifter till Skatteverket2 årAvdelningschef lön
Lönespecifikation7 år
HR PlusAvdelningschef lön
Lönelista anställd7 årHR PlusAvdelningschef lönAvser lönelista/-sammanställning innehållande nödvändigauppgifter för beräkning av tjänstepension och avtalsförsäkringarenligt vid varje tid gällande avtal. Finns i hr-plus att ta ut vid behov.
Lönepåverkande inrapportering per anställd
(t ex tidrapporter, ansökan om ledighet)
3 år
HR PlusAvdelningschef lönT.ex. ansökan om ledighet, frånvarorapportering. Ansökan om semester samt ledigheter upp till en månad finns i hr-plus. Ledigheter över en månad finns som pappersunderlag, dock inte semester.
Sjukintyg/läkarintygGallras vid sjukdomsperiodens slutHR PlusAvdelningschef lönLäkarintyg hanteras i HR+ och behöver inte arkiveras i pappersform av sekretesskäl.
Reseräkningar7 årHR PlusAvdelningschef lönPappersform (kvitton). Reseräkning finns i HR+
Beslut om jämkningGallras efter upplägg i lönesystemHR PlusAvdelningschef lönInfo finns i hr-plus att ta ut vid behov.
Beslut om utmätning av lönGallras vid inaktualitetPappersform samt HR+Avdelningschef lön
LöneskuldsbrevGallras vid inaktualitetPappersformAvdelningschef lön
Övertids- och jourjournaler3 årHR PlusAvdelningschef lönFinns i hr-plus att ta ut vid behov.
PensionsansökanBevaraDigitalt arkiv (inscannat papper)Avdelningschef lönPåskrift av chef och inscannat av lön
Uppgift om barn vid föräldraledighet
8 årHR PlusAvdelningschef lönFinns i hr-plus att ta ut vid behov.
8 år pga rätten att ta ut föräldraledighet upp till 8 års ålder
Statistik över ersättningsutbetalningar vid sjukdom
BevaraHR PlusAvdelningschef lönFinns i hr-plus att ta ut vid behov.
Pension och försäkringUppgifter kring tjänstledighet som ej är pensionsgrundandeBevaraHR PlusAvdelningschef lönFinns i hr-plus att ta ut vid behov.
PensionsavtalBevaraPersonalaktAvdelningschef lön
Uppgifter om inbetalade premiebeloppBevaraCollectum samt fakturaspecifikationAvdelningschef lönArbetsgivarfil till Idun
Lönelistor månadsvisa löneutbetalningar
7 årHR PlusAvdelningschef lönFinns i hr-plus att ta ut vid behov.

Innehållsansvarig

Uppdaterad