Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kontakta juridik

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vi som jobbar här

Jonas Nordström, chefsjurist

Jennie Thingwall, senior bolagsjurist

Josephine Gejard, bolagsjurist

Anders Wiklund, koncernens dataskyddsombud

Anna Rundberg, koncernledningsassistent

Våra kontaktuppgifter

Om ni behöver juridiskt stöd, exempelvis i att överklaga ett beslut om tilläggsbelopp eller avtalsgranskning, kontakta juridik@academedia.se. Bifoga inga filer som innehåller personuppgifter. Juridik återkommer kring hur sådana uppgifter ska skickas.

Vid övriga juridiska frågor, ska i första hand rektor kontaktas. I andra hand skolchef/verksamhetschef. Om ni fortfarande är i behov av juridisk vägledning, kontakta juridik@academedia.se.

Om ni har frågor relaterade till GDPR och dataskydd, använd kontaktuppgifterna här.

Innehållsansvarig

Uppdaterad