Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kontakta juridik

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vi som jobbar här

Jonas Nordström, chefsjurist

Matilda Björlingson, skoljurist

Jennie Thingwall, bolagsjurist

Nellie Berntsson, jurist & koncernens dataskyddsombud

Anna Rundberg, koncernledningsassistent

Jessica Sjönell, intäktscontroller lika villkor

Våra kontaktuppgifter

Om ni behöver juridiskt stöd, exempelvis i att överklaga ett beslut om tilläggsbelopp eller avtalsgranskning, kontakta juridik@academedia.se. Bifoga inga filer som innehåller personuppgifter. Juridik återkommer kring hur sådana uppgifter ska skickas.

Vid övriga juridiska frågor, ska i första hand rektor kontaktas. I andra hand skolchef/verksamhetschef. Om ni fortfarande är i behov av juridisk vägledning, kontakta juridik@academedia.se.

Om ni har frågor relaterade till GDPR och dataskydd, använd kontaktuppgifterna här.

Innehållsansvarig

Uppdaterad