Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kommunikation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Koncernkommunikation arbetar med  intern och extern kommunikation för såväl  koncernen som för de fyra segmenten: förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Vi ansvarar för academedia.se, medarbetarwebben och segmentens intranät samt innehållet i koncernens sociala medier.

Press- och medieaktiviteter, seminarier,  public affairs är andra områden som vi arbetar med. Vi ger dagligt stöd till chefer och medarbetare i olika kommunikationsfrågor, kontakta oss gärna.