Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kommunikation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Koncernkommunikation arbetar med  intern och extern kommunikation för såväl  koncernen som för de fyra segmenten: förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Vi ansvarar för academedia.se, medarbetarwebben och segmentens intranät samt innehållet i koncernens sociala medier.

Press- och medieaktiviteter, seminarier,  public affairs är andra områden som vi arbetar med. Vi ger dagligt stöd till chefer och medarbetare i olika kommunikationsfrågor, kontakta oss gärna.