Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Logotype Gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här finner du våra gymnasiers logotyper, i JPG- och EPS-format, klicka på önskad logotype så kommer alternativen upp för nedladdning.

Drottning Blanka gymnasieområde

 

 

Kreativa gymnasieområdet

 

 

 

Praktiska gymnasieområdet

 

 

 

NTI gymnasieområde

 

 

 

Teoretiska gymnasieområdet

 

Övriga Gymnasieskolor

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad