Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Beskrivning av uppdraget​

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sidan är under uppbyggnad

Du som är redaktör för sidor på medarbetarwebben har ett viktigt uppdrag. Du är med och ser till så att våra förskolor, skolor och vuxenenheter får relevant information som underlättar deras arbete. 

Ny som redaktör
När din chef beslutat om att du ansvara för att uppdatera sidor på medarbetarwebben kan ni kontakta AcadeMedias koncernkommunikationsavdelning. Vi hjälper dig med behörighet och introduktion i verktyget.

Uppdraget
Riktlinje för redaktör

Innehållsansvarig

Uppdaterad