Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hantering av busskort

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Innehållet på denna sida är under uppbyggnad, innehållet är inte kvalitetssäkrat

OBS Viktigt att nedanstående punkter säkerställs redan från start vid registrering av busskort av Administratör/Rektor på skolan.

  • Busskort ges till elever som har 6 km eller längre resväg till skolan.  Gäller mellan hemmet och skolan, inte till/från APL-platsen.
  • Busskort ges ej till elever som är över 20 år
  • Busskort ges ej till elever som har sökt inackorderingstillägg via CSN.
  • Busskort ges ej till de elever där kommunen valt att själva dela ut busskort till eleven.
  • Om eleven slutar så ska busskortet omedelbart spärras.

Huvudregeln för hantering av busskort inom AcadeMedia är att vi följer varje enskild kommuns busskortspolicy. Det betyder således att OM kommunen ersätter AcadeMedia för elevens busskort ska busskort köpas in och delas ut till eleven.

Deadline

Registrering av busskort i Schoolsoft för höstterminen är 10 oktober 2020
Registrering av busskort i Schoolsoft för vårterminen är 10 februari 2021 

 

Utbildning – Webbinarier

 

Hjälpmanualer

 

Frågor och svar

(A)Respektive skola/enhet har bestämmelser via avtal med kommun hur hanteringen ska ske och agera utifrån situation. Detta är något som Rektor/admin/BC kommer överens om hur det ska hanteras.  (B)Vissa fall finns det avtal med vårdnadshavare som administratör får skapa ett faktureringsunderlag vi inom EKS fakturerar vårdnadshavare för. (C) Ifall eleven får ett nytt kort vid tex borttappad kort. Så skall skolan spärra det gamla kortet och beställa ett nytt kort. Dessutom skall det nya kortet redovisas som 0 kr i Schoolsoft.  Kortnummerinformationen använder endast skolan vid ”spärrakort”. Vi på ekonomi och kommun är inte intresserade av kortnummer.

Eventuella differanser kommenteras mellan BC och Admin då det finns orsaker till extra kostnader och eventuellt hur de ska hanteras. Detta påvisar också vikten av att korten registreras i SchoolSoft samt hur mycket vi beställer in vid skolstart.

Detta är något som BC/Rektor/Admin bör kommunicera sinsemellan varandra då EKS utgår från vad som finns i SchoolSoft. EKS sätter ej priser utan hanteras av respektive kommun

 

Om ej kortet tas tillbaka så bör administatören hantera detta som faktureringsunderlag som skickas till ekonomiservice. Detta avseende både

·       Externt (utanför Academedia)

·       Internt (inom Academedia)

(A)Respektive skola/enhet har bestämmelser via avtal med kommun hur hanteringen ska ske och agera utifrån situation. Detta är något som Rektor/admin/BC kommer överens om hur det ska hanteras.  (B)Vissa fall finns det avtal med vårdnadshavare som administratör får skapa ett faktureringsunderlag vi inom EKS fakturerar vårdnadshavare för. (C) Ifall eleven får ett nytt kort vid tex borttappad kort. Så skall skolan spärra det gamla kortet och beställa ett nytt kort. Dessutom skall det nya kortet redovisas som 0 kr i Schoolsoft.  Kortnummerinformationen använder endast skolan vid ”spärrakort”. Vi på ekonomi och kommun är inte intresserade av kortnummer.

Eventuella differanser kommenteras mellan BC och Admin då det finns orsaker till extra kostnader och eventuellt hur de ska hanteras. Detta påvisar också vikten av att korten registreras i SchoolSoft samt hur mycket vi beställer in vid skolstart.

Detta är något som BC/Rektor/Admin bör kommunicera sinsemellan varandra då EKS utgår från vad som finns i SchoolSoft. EKS sätter ej priser utan hanteras av respektive kommun

 

Om ej kortet tas tillbaka så bör administatören hantera detta som faktureringsunderlag som skickas till ekonomiservice. Detta avseende både

·       Externt (utanför Academedia)

·       Internt (inom Academedia)

Innehållsansvarig

Uppdaterad