Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Viktiga datum

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Viktiga datum under hösten 2020

● 2:a September – Rapportering elevuppgifter

● 15:e September – Slutgiltig avläsning elevuppgifter.

● 10:e Oktober – Busskort fakturering

● 8:e/månad – Spar körning (uppdatering Folkbokföringsadress)

● 4:e/månad – Personnummer uppdatering ScS

● 23:e/månad – deadline för APL-underlag

Innehållsansvarig

Uppdaterad