Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Visuell identitet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias nya visuella identitet är skapad med utgångspunkt i koncernens Färdplan 2023 och med vår varumärkesplattform som ledstjärna. Målsättningen är att den nya profilen ska spegla den viktiga resa AcadeMedia står inför, stärka vår identitet och underlätta en enhetlig och professionell kommunikation i ett modernt medielandskap.

Utöver färger, nytt typsnitt och grafiska element finns även animationer till rörligt material och ett flertal ikoner.

I dokumentrutan till höger finner du vår grafiska profil för nedladdning.

Grafiskt material för respektive segment finns i marknadshubbarna.

Är du osäker på hur logotyp, färger, bilder eller grafiska element ska användas – kontakta AcadeMedias kommunikationsstab

Innehållsansvarig

Uppdaterad