Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Visuell identitet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias nya visuella identitet är skapad med utgångspunkt i koncernens Färdplan 2023 och med vår varumärkesplattform som ledstjärna. Målsättningen är att den nya profilen ska spegla den viktiga resa AcadeMedia står inför, stärka vår identitet och underlätta en enhetlig och professionell kommunikation i ett modernt medielandskap.

Den nya visuella identiteten gäller från och med nu men själva implementeringen kommer att ske löpande.

Utöver nya färger, nytt typsnitt och grafiska element har vi bl.a. även tagit fram animationer till rörligt material och ett flertal ikoner. Övriga justeringar, tillägg och hjälpmedel framgår i vår grafiska manual och i våra nya mallar.

I dokumentrutan till höger finner du vår grafiska profil för nedladdning.

Är du osäker på hur logotyp, färger, bilder eller grafiska element ska användas – kontakta AcadeMedias kommunikationsstab

Innehållsansvarig

Uppdaterad