Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Logotyper

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Logotyp AcadeMedia

Klicka på logotyperna nedan för att ladda ner i JPG- och EPSformat.

 

 

 

Våra enheters logotyper

Klicka på länkarna nedan för nedladdning av enheternas logotyper från respektive segment.

Förskola

Grundskolor med integrerade förskolor

Gymnasiet

Vuxenutbildning

Stabslogotyper

I dokumentrutan till höger finner du våra stabslogotyper, dessa logotyper får endast användas som bild i din epostsignatur, vid annan kommunikation används Academedias logotyp.

 

Segmentslogotyper

I dokumentrutan till höger finner du våra segmentslogotyper.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad