Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Kontakta marknad

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias marknadsteam arbetar för att stödja enheternas arbete med att etablera kännedom, informera och skapa attraktivitet. Arbetet ska bidra till att elever, vuxendeltagare och vårdnadshavare känner till våra verksamheter och har möjlighet att göra välgrundade val av förskola, skola och utbildning.

AcadeMedias marknadsteam arbetar tätt tillsammans med digitala marknadsteamet. Det digitala marknadsteamet bistår bland annat i frågor som rör webbplattformar, digital annonsering, analys, marknadsföring och webbutveckling. Via marknadshubbarna får du som chef och medarbetare tillgång till rådgivning, mallar och grafiska riktlinjer för marknadsföring samt vägledning vid inköp av profilmaterial som gäller för ditt segment. Du hittar kontaktuppgifter till marknadsansvarig nedan.

 

Marknadsavdelningen för Pysslingen Förskolor

Förskolornas marknadsavdelning leds av marknadschef Anna Barrner. På Pysslingen Förskolors intranät hittar enheternas medarbetare mer information och hjälp med frågor kring marknadsföring.

 

Marknadsavdelningen för AcadeMedias grundskolor och gymnasieskolor

Grund- och gymnasieskolornas marknadsavdelning leds av marknadschef Andrej Häggblad. Nedan finns kontaktuppgifter till marknadsansvariga för respektive verksamhetsområde och skolor.

Våra grundskolor med integrerade förskolor:

Innovitaskolan: marknadsansvarig Sophie Hammarsten, 0730-911245. Länk till marknadshubb finns här för skolornas medarbetare.

Montessori Mondial: marknadsansvarig Johannes Jeffsell. Länk till marknadshubb finns här för skolornas medarbetare.

Noblaskolorna: marknadsansvarig Johannes Jeffsell. Länk till marknadshubb finns här för skolornas medarbetare.

Pops Academy: marknadsansvarig Sophie Hammarsten, 0730-911245. Länk till marknadshubb finns här för skolornas medarbetare.

Vittra: kontaktperson Anna Eliasson, 0761-10 56 43. Länk till Vittras marknadshubb finns här för skolornas medarbetare.

Våra gymnasieskolor:

Drottning Blankas verksamhetsområde för Cybergymnasiet, Drottning Blankas Gymnasieskolor och Snitz grund- och gymnasieskola: marknadsansvarig Ester Fardell, 0761-042 395. Länk till marknadshubb för skolornas medarbetare. 

Kreativa verksamhetsområdet för Designgymnasiet, Hagströmska Falun, Internationella Hotell- och Restaurangskolan, LBS Kreativa Gymnasiet samt Rytmus Musikgymnasium: kontaktperson Louise Hermelin, 0722-152728. Länk till LBS varumärkeshubb för skolornas medarbetare. 

NTI Gymnasiets verksamhetsområde för NTI Gymnasiet, NTI Handelsgymnasiet och NTI Vetenskapsgymnasiet: marknadsansvarig Nils Norling, 073-0531371. Länk till NTI Gymnasiets marknadshubb för skolornas medarbetare. 

Praktiska verksamhetsområdet för Didaktus Gymnasieskolor, Framtidsgymnasiet och Praktiska Gymnasiet: marknadsansvarig Sanne Pedersen, 0761-018406. 

Teoretiska verksamhetsområdet för Donnergymnasiet, Klara Teoretiska, Pro Civitas samt Sjölins Gymnasieskolor: tf marknadsansvarig Louise Källgren, 0760 23 62 640. 

 

Vuxensegmentets marknadsavdelningar

Inom vuxensegmentet är marknadsfunktionen decentraliserad och det innebär att det finns en marknadsavdelning i varje bolag. Du hittar information om vem som är marknadschef/ansvarig på bolagets intranät eller genom att fråga din närmaste chef.

 

AcadeMedias digitala marknadsteam

AcadeMedias Digitala Marknadsteam leds av Johan Hagegård, johan.hagegard@academedia.se head of digital marketing. Digitala marknadsteamet agerar som en intern digital byrå för hela AcadeMedia och är experter på digital annonsering, analys, marknadsföring och webbutveckling.

Digitala marknadsteamet är en del av AcadeMedia Digital – där även Digital affärsutveckling ingår. Du når chefen för AcadeMedia Digital, CDO Emma Norin på emma.norin@academedia.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad