Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Sju tips om att utveckla ditt skrivande

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Innan du skriver en text är det bra att fundera igenom några saker. Detta gäller nästan oavsett vilken typ av text det handlar om.

Här kommer några generella tips som kan vara bra att ha i bakfickan.

1. Först och främst: Definiera mål och målgrupp
Innan du börjar skriva behöver du veta vem du skriver till och varför. Vad vill du att texten ska ha för effekt på den som läser den och vem behöver läsa den? Räcker det att målgruppen känner sig informerad eller behöver alla som läser även göra något efter att de läst texten?

Om du har en tydlig bild av vad du vill uppnå med din text blir det mycket lättare att anpassa den till din målgrupp.

2. Skriv det viktigaste först
Redan efter de två-tre första meningarna ska läsaren förstå vad texten handlar om, ungefär som en ingress i en tidningsartikel. Det finns mycket forskning som avslöjar hur vi människor läser texter och det är få som läser varje ord – därför är det viktigt att fånga läsaren direkt. Om du väntar med att lyfta viktig information till slutet av texten är risken stor att många missar den.

3. Skriv enkelt
Alla kan drabbas av skrivkramp ibland och det kan lätt leda till att vi trasslar in oss i krångliga formuleringar. En bra text handlar inte om att klämma in många svåra ord – tvärtom. Skriv så enkelt du kan och undvik att använda förkortningar och ord som målgruppen kanske inte känner till. En lättläst text blir tillgänglig för fler och ökar chanserna för att ditt budskap ska nå fram.

4. Skriv kortare
Det är lockande att skriva långa texter när det finns mycket att berätta om. Men om du försöker berätta om för mycket på samma gång är risken stor att du tappar den som läser längs vägen. Det går nästan alltid att skriva kortare om man noga tänker igenom vilken information som absolut måste finnas med. Kanske kan viss information tas bort eller ges i ett annat sammanhang? Om du värnar om läsarens tid när du skriver har du större chans att nå fram med dina viktigaste budskap.

5. Sätt på dig läsarens glasögon
Innan du börjar skriva är det viktigt att du tänker igenom vad målgruppen känner till sedan innan. Vilka förkunskaper har den som ska läsa din text? Om du bara utgår ifrån dig själv när du skriver riskerar du att missa information som är självklar för dig men viktig för läsaren. Försök därför att sätta dig in målgruppens situation och ställa dig frågorna “Kommer de att förstå vad detta handlar om?”, “Behövs det någon mer bakgrundsinformation”? “Har vi kommunicerat om detta tidigare, vad skrev vi då?”.

6. Be alltid någon annan läsa
Det är alltid en bra idé att be en kollega läsa det du skrivit, innan det skickas ut eller publiceras. Genom att själv hitta eventuella konstigheter i förväg sparar du tid som du annars kanske får lägga på att reda ut missförstånd och svara på frågor – eller i värsta fall, skicka ut en helt ny text. Det ökar också förtroendet för dig om din text är genomtänkt, tydlig och fri från slarvfel.

7. Tajming!
Så, nu har du en färdig text. Då behöver du fråga dig själv ytterligare några saker. Är det läge att kommunicera om detta nu? Är målgruppen mottaglig eller har de fullt fokus på något annat för tillfället?

Om du vet att de just nu får mycket annan information kanske det är bättre att vänta, om det går. Att skicka ut information på märkliga tider (exempelvis sent en fredagskväll) bör också undvikas eftersom det kan tolkas som att du antingen är stressad eller sent på bollen. Eller både och.

Innehållsansvarig

Uppdaterad