Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kvalitetsorganisation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Centrala kvalitetsorganisationen

Har du frågor som rör koncernens övergripande kvalitetsarbete är du välkommen att kontakta någon av oss som jobbar med detta.

Ingela Gullberg, kvalitetschef

Svensk förskola

Sara Lindberg, kvalitetschef AcadeMedia förskolor

Internationell förskola

Norge

Pia Paulsrud, fag- og kvalitetsdirektør

Tyskland

Lars Falke, chef Tyskland

Grund- och gymnasieskola

Anna Andersson, kvalitetschef AcadeMedia grund- och gymnasieskolor

Vuxenutbildning

Ulrika Ekholm, kvalitetschef AcadeMedia vuxenutbildning

Innehållsansvarig

Uppdaterad