Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Koncernens kvalitetsorganisation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Centrala kvalitetsorganisationen

Har du frågor som rör koncernens övergripande kvalitetsarbete är du välkommen att kontakta någon av oss som jobbar med detta.

Ingela Gullberg, kvalitetschef

Svensk förskola

Sara Lindberg, kvalitetschef AcadeMedia förskolor

Internationell förskola

Norge

Pia Paulsrud, fag- og kvalitetsdirektør

Tyskland

Petra Karl, kvalitetschef Tyskland

Grund- och gymnasieskola

Anna Andersson, kvalitetschef AcadeMedia grund- och gymnasieskolor

Vuxenutbildning

Petra Josefsson, kvalitetschef AcadeMedia vuxenutbildning

Innehållsansvarig

Uppdaterad