Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lokaler och hyresavtal

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Organisation Fastighet

Hyresavtal

Har du frågor gällande ditt kontrakt, är det dags att omförhandla hyresavtalet eller behöver du hjälp att tyda ditt hyresavtal, ska du hyra ut internt eller externt? Kontakta då din fastighetsförvaltare, se kontaktuppgifter nedan.

Principer för internuthyrning

Vi har många fall där vi hyr ut lokaler internt inom bolaget. För detta har vi tagit fram ett dokument som talar om vilka principer som gäller.

Kontaktuppgifter

Fastighet – Koncern

 • Generella fastighetsadministrations frågor: adminfastighet@academedia.se
 • Lars Johansson, Head of Group Business control och ansvarig central fastighetsadministration, +46 76 847 20 49
 • Karolin Ayarra, Controller fastighet, +46 72 242 56 52
 • Karin Hörman, fastighetsadministratör, +46 8 79 44 369

Segmentsområde Förskola Sverige

Segment Grundskola och Segment Gymnasium Sverige

 • Christian Andersson, ansvarig, +46 70 75 49 286
 • Eric Abela, fastighetsförvaltare, +46 76 94 77 774
 • Jesper Elgh, fastighetsförvaltare, +46 70 87 11 722
 • Kenn Persson, fastighetsförvaltare, +46 70 61 80 204
 • Louise Hedman, fastighetsförvaltare, +46 70 21 05 758
 • Robert Svahn, fastighetsförvaltare, +46 76 10 29 528
 • Tommy Leckborn, fastighetsförvaltare, +46 76 11 42 227
 • Åsa Styrman, fastighetsförvaltare +46 72 52 95 292

Segment Vuxenutbildning Sverige

 • Paul Nilsson, ansvarig, +46 70 36 24 705
 • Annette Möller, fastighetsförvaltare, +46 73 32 72 420
 • Susanne Delséus, fastighetsförvaltare +46 72 50 27 962

Fördelning av ansvar för fastighetsavtalen inom vux

Annette Möller: Skåne, Halland, Västergötland, Jönköping, Bohuslän, Dalsland, Gästrikland, Dalarna utom Avesta, Hälsingland, Medelpad, Härjedalen, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Lappland. Alla Movant och NTI-skolan oavsett region.

Susanne Delséus: Blekinge, Småland utom Jönköping, Östergötland, Södermanland, Västmanland, Närke, Värmland, Stor-Stockholm, Uppland och Avesta.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad