Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lokaler och hyresavtal

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Organisation Fastighet

Hyresavtal

Har du frågor gällande ditt kontrakt, är det dags att omförhandla hyresavtalet eller behöver du hjälp att tyda ditt hyresavtal, ska du hyra ut internt eller externt? Kontakta då din fastighetsförvaltare, se kontaktuppgifter nedan.

Principer för internuthyrning

Vi har många fall där vi hyr ut lokaler internt inom bolaget. För detta har vi tagit fram ett dokument som talar om vilka principer som gäller.

Kontaktuppgifter

Fastighet – Koncern

  • Generella fastighetsadministrations frågor: adminfastighet@academedia.se
  • Liesel Westin Magnusson, Head of Group Business control och ansvarig central fastighetsadministration, +46 70 26 57 797
  • Karin Hörman, fastighetsadministratör, +46 8 79 44 369
  • Alma Blücher, fastighetsadministratör, +46 76 11 74 297

 

Segmentsområde Förskola Sverige

  • Amanda Moser, ansvarig, +46 72 25 29 192
  • Niclas Conradsson, fastighetsförvaltare, +46 72 52 86 215

Segment Grundskola och Segment Gymnasium Sverige

Segment Vuxenutbildning Sverige

  • Paul Nilsson, ansvarig, +46 70 36 24 705
  • Annette Möller, fastighetsförvaltare, +46 73 32 72 420
  • Susanne Delséus, fastighetsförvaltare +46 72 50 27 962

Fördelning av ansvar för fastighetsavtalen inom vux

Annette Möller: Skåne, Halland, Västergötland, Jönköping, Bohuslän, Dalsland, Gästrikland, Dalarna utom Avesta, Hälsingland, Medelpad, Härjedalen, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Lappland. Alla Movant och NTI-skolan oavsett region.

Susanne Delséus: Blekinge, Småland utom Jönköping, Östergötland, Södermanland, Västmanland, Närke, Värmland, Stor-Stockholm, Uppland och Avesta.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad