Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Lokaler och hyresavtal

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Organisation Fastighet

Hyresavtal

Har du frågor gällande ditt kontrakt, är det dags att omförhandla hyresavtalet eller behöver du hjälp att tyda ditt hyresavtal, ska du hyra ut internt eller externt? Kontakta då din fastighetsförvaltare, se kontaktuppgifter nedan.

Principer för internuthyrning

Vi har många fall där vi hyr ut lokaler internt inom bolaget. För detta har vi tagit fram ett dokument som talar om vilka principer som gäller.

Kontaktuppgifter

Fastighet – Koncern

 • Generella fastighetsadministrations frågor: adminfastighet@academedia.se
 • Lars Johansson, Head of Group Business control och ansvarig central fastighetsadministration, +46 76 847 20 49
 • Karolin Ayarra, Controller fastighet, +46 72 242 56 52
 • Karin Hörman, fastighetsadministratör, +46 8 79 44 369
 • Ann Otterbeck, fastighetsadministratör, +46 8 79 44 307

Segmentsområde Förskola Sverige

Segment Grundskola och Segment Gymnasium Sverige

Segment Vuxenutbildning Sverige

 • Paul Nilsson, ansvarig, +46 70 36 24 705
 • Annette Möller, fastighetsförvaltare, +46 73 32 72 420
 • Susanne Delséus, fastighetsförvaltare +46 72 50 27 962

Fördelning av ansvar för fastighetsavtalen inom vux

Annette Möller: Skåne, Halland, Västergötland, Jönköping, Bohuslän, Dalsland, Gästrikland, Dalarna utom Avesta, Hälsingland, Medelpad, Härjedalen, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Lappland. Alla Movant och NTI-skolan oavsett region.

Susanne Delséus: Blekinge, Småland utom Jönköping, Östergötland, Södermanland, Västmanland, Närke, Värmland, Stor-Stockholm, Uppland och Avesta.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad