Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Egna kök

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia tillagar vi idag cirka 17 000 luncher i våra egna kök uppdelat på de olika segmenten, för-, grund- och gymnasieskola.

Gemensamt för segmenten är att vi har en övergripande måltidspolicy som vi alla jobbar efter. I våra egna kök jobbar vi mot målen utbildad personal, bra råvaror och mat lagad från grunden. Det är våra minimikrav för att vi ska kunna servera en näringsriktig och god måltid.

Här hittar ni information som är bra att veta om ni startar en ny enhet eller för första gången är ansvariga för ett kök på ett gymnasium, en grundskola eller en förskola.

Bra mat i skolan

Bra måltider i förskolan

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad