Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Egna kök

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I AcadeMedia tillagar vi idag cirka 15 000 luncher i våra egna kök uppdelat på de olika segmenten, för-, grund- och gymnasieskola.

Gemensamt för segmenten är att vi har en övergripande måltidspolicy som vi alla jobbar efter. I våra egna kök jobbar vi mot målen utbildad personal, bra råvaror och mat lagad från grunden. Det är våra minimikrav för att vi ska kunna servera en näringsriktig och god måltid.

Här hittar ni information som är bra att veta om ni startar en ny enhet eller för första gången är ansvariga för ett kök på ett gymnasium, en grundskola eller en förskola.

Bra mat i skolan

Bra måltider i förskolan

Måltidspolicy Förskola okt 2018 v.2

Måltidspolicy Skola Aug 2018 v.2

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad