Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Allergi

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Det är nödvändigt att servera fullgoda alternativ till dem som av olika skäl, såsom etiska, medicinska, etniska eller religiösa, inte kan äta alla maträtter. För elever som uteslutande äter till exempel laktovegetarisk mat, fläskfri kost eller som måste undvika vissa livsmedel på grund av allergi ser vi till att erbjuda väl genomtänkta alternativ med hänsyn till vår måltidspolicy.

Dokumentet Utlåtande för födoämnesallergi ska lämnas till förskolan/skolan och kompletteras med läkarintyg anknutet till Landstinget. Sammanställning vidarebefordras till ansvarig för köket.

Det betyder att ni måste kunna svara på alla konsumentfrågor om allergener i den mat ni serverar.

I lila rutan hittar ni allergenguiden, utlåtande vid födoämnesallergi och mall för allergiinformation.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad