Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Tillfälliga riktlinjer måltidsservering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Texten uppdaterades den 27 mars kl 15.00

Servering av skolmåltider

Den 24 mars publicerade Folkhälsomyndigheten nya regler för matserveringar. I rubriken nämns restauranger och krogar, dock gäller de nya reglerna även skolmatsalar, de omnämns särskilt i regelverket. Vi har därför uppdaterat detta dokument, som ni fått tidigare, för att anpassa vårt sätt att arbeta till det nya regelverket.

Folkhälsomyndighetens nya regler för matservering

Livsmedelsverkets riktlinjer för matservering avseende coronaviruset

Barn kan fortsätta att själva ta både varm och kall mat i bufféserveringen på skolan. Skolor som önskar gå över till tallriksservering har möjlighet att göra detta.

Nedan följer rekommendationer som utgår från de nya riktlinjerna från Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

 

Ordning matsal

 • Utvidga gärna avståndet mellan bord i matsal och andra utrymmen om det är möjligt. För att glesa ut mellan personer kan man använda varannan stol vid borden.
 • Förläng om möjligt tiden för lunchservering i matsalen för att minska köbildning.
 • Byt ut serveringsbesticken oftare för att minska kontamineringsytor
 • Placera om möjligt ut bestickkorgar på bord så att trängsel undviks, alternativt ställ ut bestick på fler ställen än normalt.

 

Rekommendationer för skolor som väljer tallriksservering

 • Minska salladsbuffén till en blandsallad med barnens favoriter.
 • Om pedagoger kan hjälpa till vid tallriksservering är det ett alternativ, annars får man förstärka via leverantör eller timvikarie.
 • Vi rekommenderar 2-3 komponenter på tallriken för att lättare kunna bedriva tallrikservering.
 • Om tallriksserveringen, som ju tar längre tid, innebär att köerna blir svåra att hantera, be rektor organisera hjälp med serveringen. Om det sker med interna krafter eller om vi ska anlita timvikarier beslutas av rektor.
 • Byt ut smör till portionsförpackningar för att göra flödet snabbare.
 • Mellanmål kan serveras i portionsformat som enklare smörgåsar, wraps, frukt eller smoothies i glas. Fil/yoghurt kan precis som vid lunchservering serveras från station.

 

Arbetskläder

 • Förkläde, plasthandskar samt hårnät eller mössa

 

Hygienregler

Detta är samma regelverk som alltid gäller, vi lägger med dem för att påminna.

Du har ett personligt ansvar att följa företagets hygienregler.

Mat som hanteras öppet och oskyddat i köket eller vid uppläggning och servering blir lätt förorenad med bakterier eller virus och vid ovarsamhet kan främmande föremål hamna i maten, t ex hårstrån, smycket, knappar. Tänk på att det är våra gäster som kan drabbas av sjukdom eller annan skada.

Dessa regler måste följas

 • Du ska anmäla till din chef om du misstänker att du har en sjukdom, sår eller annan skada som kan smitta maten. Särskilt viktigt är detta vid symtom på mag- och tarmsjukdom eller sjukdom i övre luftvägarna.
 • Efter mag- och tarmsjukdom ska du stanna hemma två dagar efter det du är symtom fri.
 • Vid arbete med handskar, byt dessa ofta! Tvätta händerna innan du sätter på handskarna. Handskar ska bytas mellan alla olika arbetsmoment. Handskarna ska även bytas om du vidrört hår, mun eller näsa.
 • Vid sår på händer, använd vattentäta plåster och handskar.
 • Tvätta alltid händerna innan du börjar arbetet i produktionslokalen. Efter toalettbesök måste du tvätta händerna noggrant. Tvätta även händerna mellan alla olika moment i produktionslokalen, följ instruktion för handtvätt.
 • Undvik att beröra maten med händerna. Använd verktyg (handskar).
 • Tag av dig ringar och klockor vid arbete med livsmedel. Om du har smycken på dig ska de bäras så att de inte kommer i kontakt med livsmedlen.
 • Använd rena skyddskläder och hårskydd/huvudbonad vid arbete i produktionslokalen.
 • Arbetskläder får endast användas på arbetet. Häng aldrig arbetskläderna tillsammans med dina vanliga kläder. Privata kläder/väskor får inte förvaras i produktionen.
 • Rökning är inte tillåten i lokaler med livsmedel.
 • Mobiltelefoner ska rengöras innan de tas in i produktionslokalen. Används mobiltelefonen ska händerna tvättas efteråt.

 

Kontroll av utförd städning och rengöring buffé matsal

Om veckans rengöring utförts enligt instruktionen, sätt ett kryss (X) i rutan. Upptäcks fel/brister sätt F i rutan och skriv ner dina åtgärder. Dokumenteras varje dag i bifogat dokument.

Kontrolldokument utförd städning och rengöring

Innehållsansvarig

Uppdaterad