Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Handelsprogrammet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Elever på handelsprogrammet som ska ut i APL inom café, restaurang eller livsmedelsaffär ska fylla i  ”Hälsodeklaration livsmedelshantering”.

 1. Del ut ”Hälsodeklaration livsmedelshantering” till de elever som ska ha APL där hantering av livsmedel förekommer.
 2. Hälsodeklarationen lämnas sedan in till skolsköterska för bedömning.
 3. Vid avvikelse efter bedömning av hälsodeklarationen ska elev enligt riktlinjer till vårdcentral  för vidare undersökning/provtagning (faecesprov, TBC, MRSA). Endast elev med symtom skall lämna faecesprov. Elev/vårdnadshavare ansvarar själv för att uppsöka vårdcentral. Om behov uppstår var behjälplig med att skriva remiss för us.
 4. Hälsodeklarationerna (original) sparas klassvis i en mapp i journalskåpet på skolan tills elev har avslutat sin utbildning. Hälsodeklarationen ska efter avslutad utbildning tuggas. Ska ej dokumenteras i PMO.
 5. Om arbetsgivare kräver livsmedelsintyg för elev som går ut i APL ska skolsköterska utfärda ett sådant

Innehållsansvarig

Uppdaterad