Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Plan digital

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Systemstöd för utbildnings- och tjänsteplanering

Plan Digital utgör ett stöd för rektor i arbetet med att leda, planera och strukturera arbetet utifrån elevens rätt till undervisning och utbildning.

Systemet ska också utgöra ett stöd för huvudmannens uppföljning att utbildningen har en hög följsamhet mot lagkraven och att resursfördelningen är ändamålsenlig och effektiv.

Genom användandet av Plan Digital möjliggörs dialog mellan rektor och skolchef, jämförelser inom verksamhetsområden och över tid för såväl verksamhetsområden som koncernen i stort.

Innehållsansvarig

Uppdaterad