Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Inloggning & behörigheter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inloggningssida för Plan Digital är: https://academedia.plandigital.se

Alla rektorer får inloggning i systemet i samband med att de får sin användarutbildning.

Om fler personer än rektor ska arbeta i systemet beställs inloggning till systemet av rektor via e- post till systemförvaltare, se kontaktuppgifter här.

Vilken behörighet du får beslutas av vilket ansvar och arbetsuppgifter rektor angett att du har på din skola för utbildnings- och tjänsteplanering och vilka uppgifter du då behöver kunna se och utföra.

Innehållsansvarig

Uppdaterad