Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Support

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Support

För användarstöd i systemet kontakta Plan Digital. Kontaktuppgifter och korta instruktionsfilmer finns här: https://support.plandigital.se

samt här:

https://wiki.plandigital.se/index.php/Mo

För frågor som rör ditt verksamhetsområde , vänd dig till din skolchef eller till den som är verksamhets/objektspecialist inom ert verksamhetsområde.

DGBY VOCharlotta Björklund

Innovita/Pops VOCristine Lysell

Kreativa VOFredrik Ogell

Nobla/Mondial VO – Ulrika Zätterqvist

NTI VOEllen Lindqvist

Praktiska VO Sofie Holm

Teoretiska VO Joakim Molander

Vittra VO Torbjörn Jansson

Systemägare och förvaltare för Plan Digital: Lina Augustsson, lina.augustsson@academedia.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad