Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Fjärr- och distansundervisning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Grundskola och gymnasium

 

Möjligheten till fjärr- och distansundervisning på högstadiet och gymnasiet i förebyggande syfte (alltså för att minska risken för smittspridning) är borttagen sedan den 10 augusti 2021. Däremot kan fjärr- och distansundervisning användas efter rekommendation från regionens smittskydd. Om smittan sprids på en enhet (f-klass till årskurs 3 på gymnasiet), kontakta smittskyddet och beskriv situationen. Ger de rekommendationen att en grupp, en klass eller en hel skola ska gå över till fjärr- och distansundervisning kan vi som huvudman fatta beslut om detta.

Se även våra riktlinjer för distansundervisning här

För medarbetare

För alla

 

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad