Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lokala och regionala riktlinjer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Senast uppdaterad 201119 kl 16.30

Denna sida innehåller information om hur olika lokala och regionala rekommendationer och allmänna råd påverkar AcadeMedias verksamheter. Eftersom en så stor del av Sveriges regioner nu har regionala allmänna råd har vi en samlingstext som gäller alla, om någon region har särskilda råd som påverkar oss på något annat sätt, står det längre ner på denna sida.

I den mån vi avviker (alltså går längre) än de lokala råden, framgår det tydligt och per region. Eftersom beslut när det gäller hur lokala restriktioner påverkar förskolor, grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning kan fattas med mycket kort varsel kommer denna sida att uppdateras kontinuerligt och bara innehålla aktuell information. Vid minsta tveksamhet om hur du ska göra, eller hur något påverkar din arbetsplats, kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog på mail eller 0733 34 87 50.

Folkhälsomyndighetens sida med regionala allmänna råd (som då inte tar upp skolspecifika frågor) hittar du här. Där finns alla regioner som FHM beslutat om, Region Blekinge har valt att fatta eget beslut om detta.

 

Regioner med regionala allmänna råd

Blekinge (ej beslutat av Folkhälsomyndigheten), 201111 – 201130

Dalarna, 201112 – 201210

Gotland, 201112 – 201210

Gävleborg, 201116 – 201213

Halland, 201103 – 201124

Jämtland Härjedalen – 201119 – 201213

Jönköping, 201103 – 201124

Kalmar, 201110 – 201208

Kronoberg, 201105 – 201126

Norrbotten, 201110 – 201208

Skåne, 201027 – 201213

Stockholm, 201029 – 201213

Södermanland, 201105 – 201126

Uppsala, 201020 – 201213

Värmland, 201112 – 201210

Västerbotten, 201110 – 201208

Västernorrland, 201116 – 201213

Västmanland, 201112 – 201210

Västra Götaland, 201029  – 201213

Örebro, 201103 – 201124

Östergötland, 201029 – 201213

 

Inverkan på AcadeMedias enheter

Förskolor

Förskolor berörs inte av de regionala allmänna råden, regeln från i våras att hämtning och lämning om möjligt ska ske utomhus kvarstår. Enbart verksamhetskritiska besök som akuta reparationer får genomföras (detta gäller även interna besök av medarbetare från staber/andra enheter).

Grund- och gymnasieskolor

AcadeMedias grund- och gymnasieskolors verksamhet påverkas inte i någon stor utsträckning av de regionala allmänna råden. Däremot påverkas besök på enheterna eftersom just möten mellan människor som inte normalt träffas är särskilt viktigt att undvika.

AcadeMedia har därför beslutat att alla Öppet hus med besökare i lokalerna i de regioner som har lokala allmänna råd genomförs digitalt under resten av höstterminen.

Alla som bokat plats på ett Öppet hus kommer att kontaktas, och erbjudas möjlighet att besöka skolorna när smittspridningen minskat. AcadeMedias grund- och gymnasieskolor har redan mycket material på skolornas webbplatser och i sociala medier som beskriver skolornas profil. Information om Öppna hus vid ett senare tillfälle kommer att ges via varje skolas hemsida.

Vi begränsar också besök på skolorna till vad vi kallar ”verksamhetskritiska” besök, alltså akuta reparationer och annat som är viktigt för att verksamheten ska fungera.

Inga specifika beslut har kommit när det gäller fjärr- och distansundervisning på gymnasier varför vi just nu fortsätter som tidigare, ofta med delar av undervisningen på distans. Beslut om hur fördelningen ser ut fattas av rektor i samråd med huvudman.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning berörs inte av dessa nya allmänna råd utan fortsätter som tidigare där varje enhet i samråd med kund och huvudman beslutar hur mycket av undervisningen ska ske på distans.

Uppdaterat 201119 kl 16.30

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad