Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Brevmall vid smitta på enhet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias trygghetsdirektör 
Upprättat: 2020-08-31
Uppdaterat: 2020-11-27 

Om sjukvården har bekräftat att någon på skolan har covid-19/corona, ska ni informera dem som kan ha kommit i kontakt med personen om att de kan ha utsatts för smittrisk. Detta förutsatt att individen varit på enheten 14 dagar före det att testet togs (=maximal inkubationstid). Det gäller både medarbetare och elever/deltagare. Informationen ska ske skriftligt. Om det går att avgöra vilka personen har varit i kontakt med (ofta klass, årskurs eller stadium) ska denna grupp informeras, om det är svårt att avgöra ska hela skolan informeras. Mall för hur brevet/mailet kan se ut finns nedan. Ändra informationen som står i fet stil inom klamrar innan mailet skickas, alternativt ta bort om detta är ditt andra informationsbrev. Gör gärna den feta stilen mager innan du skickar.

Om enheten ligger i Västra Götalandsregionen, kontakta trygghetsdirektör Paula Hammerskog (kontaktuppgifter nedan) eftersom regionen har särskilda riktlinjer om information.

Om du får nya fall dagen/dagarna efter det första ska ett nytt informationsbrev om detta skickas ut eftersom 14-dagarsperioden flyttas fram för varje nytt fall. Inled det andra brevet med ”Jag har tyvärr fått information om att ytterligare…” Då ska du också ta bort meningen i brevet nedan om att vi hoppas att detta är det enda fallet. Om du behöver skicka ut ett tredje brev bör det skrivas annorlunda, hör av dig enligt nedan så hjälps vi åt med det. Är detta nya fall i en grupp som inte fick det tidigare informationsbrevet, hanterar du detta informationsbrev som det tidigare, det är alltså första informationen till gruppen.

Kontakta gärna AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog på mail eller 0733348750 om du vill diskutera hur du ska agera, kontakta alltid vid fler fall än tre smittade på enheten.

 

Brevmall på svenska

Hej!

Jag har tyvärr fått information om att en person som testats positivt för covid-19 var på [enhetens namn] den [datum för när den som testats positivt var där senast]. Jag vill därför i min tur informera er som var där samtidigt om att ni kan ha utsatts för en smittrisk. Vi kommer inte att ge närmare information om vem det gäller, eller var/hur länge personen vistats i lokalerna, vår bedömning är att alla som får detta meddelande kan ha utsatts för smittrisk. 

Det är viktigt att vi hjälps åt att inte föra smittan vidare. Därför behöver du vara uppmärksam på eventuella symtom i 14 dagar från den [datum då personen var på enheten senast]. Det tar normalt 2-14 dagar från det att man smittats till dess man eventuellt blir sjuk, vanligast är runt fem dagar. Om du skulle få symtom är vår rekommendation att du bokar testning på 1177.se. Vanliga symtom är feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk, snuva, försämrat lukt- och smaksinne samt magbesvär med diarréer. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Så länge som du är frisk och inte uppvisar symtom behöver du inte stanna hemma.

[Vi hoppas att det inte kommer fler fall, om det gör det skickar vi ut ytterligare information eftersom 14-dagarsperioden under vilken alla ska vara uppmärksamma på symtom då flyttas fram.]

Reglerna om att hålla fysiskt avstånd, att tvätta händerna noga och ofta, samt att inte träffa andra människor om du uppvisar minsta symtom gäller naturligtvis fortfarande. 

Har du frågor får du gärna kontakta mig. Gäller dina frågor AcadeMedias övergripande riktlinjer är du välkommen att kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog på paula.hammerskog@academedia.se eller 0733 34 87 50.

Din vanliga avslutningsfras och ditt namn, mail och telefonnummer

Ladda ner texten i word >>

 

Brevmall på lätt svenska

Information om smitta (covid-19) 

En person med covid-19 har varit på [enhetens namn] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall].  

Alla personer som har varit där samtidigt kan ha utsatts för smitta. Det är viktigt att du observerar symtom hos dig själv i 14 dagar. 

Om du har symptom: Kontakta Vårdcentralen för att testa dig. Isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Om du är frisk och inte har symtom måste du inte stanna hemma. 

Regler:  

  • Håll fysiskt avstånd. 
  • Tvätta händerna noga och ofta. 
  • Träffa inte andra människor om du har symtom. 

Har du frågor får du gärna kontakta mig. 

Din vanliga avslutningsfras och ditt namn, mail och telefonnummer 

Ladda ner texten i word >>

 

Översatt brevmall

Mailmall på lätt svenska finns översatt till engelska, spanska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Du hittar dessa versioner här >>

Innehållsansvarig

Uppdaterad