Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Brevmall vid smitta på enhet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Krisledare
Upprättat: 2020-08-31
Uppdaterat: 2021-08-23

Om du som enhetschef får information om att någon på enheten har testat positivt för covid-19 ska du informera alla som varit på plats om att de kan ha utsatts för smittrisk. Detta förutsatt att den som testat positivt har varit på enheten senare än 48 timmar innan första symtom uppstod. Inkubationstiden för covid-19 kan variera mellan två och sju dagar (oftast fem), men kan i undantagsfall vara upp till två veckor. Inom AcadeMedia har vi valt att skicka ut information om vi får reda på smittan inom de sju dagarna.

Det är bra att informera alla på enheten vid bekräftade fall av covid-19. De som anses ha varit i nära kontakt med en som testat positivt behöver även ha separat information eftersom de enligt gällande rekommendationer ska boka tid för provtagning i regionernas regi (PCR-test). Detta gäller gymnasieelever, vuxenstuderande och medarbetare (barn i förskolan och elever i grundskolan är undantagna). Personer som är fullvaccinerade sedan två veckor är undantagna från smittspårningen. 

Mallar för hur dessa informations-brev/mejl kan se ut finns nedan. Du behöver själv fylla i det som är fetmarkerat i texterna och göra andra eventuella ändringar som behövs för att det ska fungera lokalt. Gör all text mager när du är klar, ta alltså bort fetstilen. Om du använder den kursiverade texten, och erbjuder hemtester, ta bort kursiveringen före utskick.

Innan du skickar ut information behöver du alltså ta reda på vem som har varit i nära kontakt med den/de som testat positivt. Folkhälsomyndighetens definition av “nära kontakt” är om personer varit inom två meters avstånd minst 15 minuter inom loppet av ett dygn – inom 48 timmar före symtomdebut. Dessa 15 minuter behöver inte vara sammanhängande. Det vanligaste är att en hel klass/grupp omfattas om en i klassen/gruppen testar positivt, även om en del inte har varit inom två meters avstånd från den/de smittade.

Personer i den grupp som anses ha varit i nära kontakt med den/de smittade, utan att själva uppvisa symtom, kan också erbjudas snabbtester för hemmabruk (hemtester). I brevmallarna nedan finns ett tillägg som kan användas när din enhet har tillgång till hemtester och väljer att erbjuda dem. Här finns AcadeMedias Rutin för snabbtester för hemmabruk vid utbrott på enhet.

Kontakta gärna AcadeMedias krisledare och coronaansvariga Paula Hammerskog på mejl eller 0733348750 om du vill diskutera hur du ska agera.

Brev 1 (skickas till alla, på stora enheter till relevant grupp)

Information om konstaterad covid-19 på [enhetens namn]

Hej,

Jag har fått information om att en person som befann sig på [enhetens namn] den [skriv datum] tyvärr har testat positivt för covid-19. Jag vill därför informera er som var där samtidigt om att ni kan ha utsatts för en smittrisk. Den/de som testat positivt har inte varit på plats senare än det här datumet.

Du som anses ha varit i nära kontakt med den/de som testat positivt kommer även att kontaktas separat och få information om vad du behöver göra nu. Om du är fullvaccinerad sedan två veckor tillbaka är du undantagen från smittspårningen. Om du har/får symtom ska du alltid testa dig.

Om du inte blir kontaktad separat anses du inte ha varit i nära kontakt med den/de som testat positivt, risken för att du är smittad finns ändå men anses inte som hög. Du som inte blir kontaktad separat behöver alltså inte testa dig, men det är viktigt att du precis som vanligt är uppmärksam på eventuella symtom som skulle kunna vara covid-19. Om du får minsta symtom ska du stanna hemma och omgående boka tid för provtagning via 1177.se. Tänk på att inkubationstiden kan vara mellan två och sju dagar (oftast fem) och i undantagsfall upp till två veckor.

Vad gör vi på [enhetens namn] nu?

Alla som anses ha varit i nära kontakt med den/de som testat positivt kommer att bli kontaktade separat. Den här gruppen uppmanas att boka tid för provtagning (PCR-test) via regionen. Detta gäller även personer som inte har några symtom. Den som inte har några symtom kan gå till skolan som vanligt i väntan på provsvar, i enlighet med gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. De som är fullvaccinerade sedan två veckor tillbaka är undantagna från smittspårningen. 

Tillägg som kan läggas till i utskicket (kursiv text nedan) när enheten har tillgång till hemtester och väljer att erbjuda dem:

Eftersom det kan ta upp till ett par dagar att få tid för provtagning och sedan vänta på provsvar har AcadeMedia gett oss möjlighet att erbjuda frivilliga snabbtester för hemmabruk (hemtester) till alla som anses ha varit i nära kontakt med den/de på enheten som testat positivt. Detta har införts för att vi snabbare ska kunna fånga upp personer som eventuellt är smittade utan symtom, och som väntar på sina provsvar från regionens provtagning. Det är helt enkelt en extra trygghetsåtgärd.

Du som kommer att erbjudas ett hemtest får mer information om detta när vi kontaktar dig separat.

Om du har några frågor är du självklart välkommen att kontakta mig.

[Rektors vanliga hälsningsfras (ej förkortningar)]

[Namn]

Brev 2 (till dem som anses ha varit i nära kontakt med person som testat positivt).


Bekräftat fall av covid-19 på [enhetens namn] – detta behöver du göra nu

Hej,

Här kommer separat information till dig som anses ha varit i nära kontakt med en person på [enhetens namn] som testat positivt för covid-19. Mer generell information om att vi har konstaterade fall hos oss har skickats ut till [alla på skolan/en betydligt större grupp]. Det är inte säkert att du har blivit smittad, men det är viktigt att du följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och omgående bokar tid för provtagning via 1177.se. Du som har symtom, även mycket milda, ska inte komma till skolan. Du som är symtomfri kan komma till skolan som vanligt i väntan på att du får ditt provsvar. Du som är fullvaccinerad sedan två veckor tillbaka är undantagen från smittspårningen.

Tillägg som kan läggas till i utskicket (kursiv text nedan) när enheten har tillgång till hemtester och väljer att erbjuda dem:

Eftersom det kan ta upp till ett par dagar att få tid för provtagning och sedan få provsvar har AcadeMedia gett oss möjlighet att erbjuda frivilliga snabbtester för hemmabruk (hemtester) till alla som anses ha varit i nära kontakt med den/de på enheten som testat positivt. Detta erbjuds för att vi snabbare ska kunna fånga upp personer som eventuellt är smittade men inte visar symtom, och som väntar på sina provsvar från regionens provtagning. Detta är enkelt en extra trygghetsåtgärd, det är däremot inte något som ersätter regionens provtagning.

Om du känner att du är helt symtomfri och vill göra ett hemtest via skolan, ska du göra så här.  (beskriv här den lokala proceduren för utlämning av hemtester på skolan). Tänk på att det är viktigt att undvika trängsel i samband med att hemtesterna hämtas, håll därför avstånd till varandra. Vårdnadshavare till barn som är under 12 år behöver alltid följa med till skolan för att hämta ut hemtestet. Barn som är 12-14 år kan hämta ut själva om denna samtyckesblankett fylls i och tas med vid utlämningstillfället. Medarbetare och elever över 15 år hämtar ut själva. 

Här kan du läsa AcadeMedias rutin för snabbtester för hemmabruk.

Du som får ett negativt provsvar när du provtar dig via regionen (1177.se) ska ta ett nytt test fem dagar från det att du kan ha blivit smittad, vilket i det här fallet är [datum]. Det var då som den/de som nu testat positivt senast befann sig på skolan.

Här nedanför finns lite praktisk information om provtagningen, och lite fakta om covid-19.

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till mig. Du kan också kontakta AcadeMedias krisledare och coronaansvariga, Paula Hammerskog, om du har frågor som rör hur AcadeMedia hanterar såna här situationer. Henne når du på 0733 34 87 50 eller paula.hammerskog@academedia.se.

[Rektors vanliga hälsningsfras (ej förkortningar)]

[Namn]

[Kontaktuppgifter]

 

Hur gör jag för att provta mig?
Du kan beställa ett test för egenprovtagning på 1177.se. Testet, som är helt kostnadsfritt, är ett PCR-test som visar om du har virus i dina luftvägar. Barn från sex år kan ta ett PCR-test. Som vårdnadshavare beställer man test åt barn som är 6-12 år, har barnet fyllt 13 behöver hen ha ett eget BankID eller Freja eID Plus för att beställa självtestet. Om barnet inte har någon e-legitimation kan ni ringa vårdcentralen som kan hjälpa till med ett test.

Hur har vi definierat “nära kontakt”?
Vi utgår ifrån Folkhälsomyndighetens definition som innebär att nära kontakt är om personer varit inom två meters avstånd minst 15 minuter inom loppet av ett dygn. Dessa 15 minuterna behöver inte vara sammanhängande. Det vanligaste är att en hel klass/grupp omfattas om en i klassen/gruppen testar positivt, även om en del inte har varit inom två meters avstånd från den/de smittade. Kontakten ska också ha varit inom 48 timmar före symtomutbrott hos den som är smittad. 

Fakta om covid-19 

När skulle jag kunna bli sjuk?
Tiden från det att man smittats till att man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) är mellan 2 och 14 dagar, det vanligaste är 5 dagar. I det här fallet befann sig den/de som testat positivt i våra lokaler senast den [datum].

Vilka symtom är vanliga vid covid-19?
Feber, snuva, hosta, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskelvärk, försämrat lukt- och smaksinne, magbesvär och diarré. De flesta får en lindrig sjukdom med milda symtom, medan en del blir sjukare med andningsbesvär och kan behöva sjukhusvård. En del får inga tydliga symtom alls, och det är därför så viktigt att man ändå provtas som nära kontakt (direkt och dag 5).

Hur smittar coronavirus?
Coronavirus smittar genom så kallad dropp- och kontaktsmitta. När en person nyser, hostar eller pratar bildas smittsamma droppar i luften. Om man är nära den personen kan man bli smittad. När dropparna fallit ner på ytor eller föremål kan smitta föras vidare därifrån, vanligen via händer. Om man petar sig i ögon eller näsa utan att ha tvättat händerna kan virus komma in i kroppen den vägen. Det är därför det är viktigt att hålla avstånd och tvätta händerna ofta.

Brevmall på lätt svenska

Information om smitta (covid-19) 

En person med covid-19 har varit på skolan under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall].  

Alla personer som har varit där samtidigt kan ha utsatts för smitta. Myndigheterna rekommenderar att du gör ett covid-19-test, om du inte är fullvaccinerad. Det är viktigt att du observerar symtom hos dig själv i 14 dagar. 

Om du har symptom: Kontakta alltid 1177.se för att testa dig. Isolera dig i väntan på provtagning och provsvar.

Om du är frisk och inte har symtom måste du inte stanna hemma. 

Regler:  

  • Håll fysiskt avstånd. 
  • Tvätta händerna noga och ofta. 
  • Träffa inte andra människor om du har symtom. 

Har du frågor får du gärna kontakta din mig. 

Din vanliga avslutningsfras och ditt namn, mail och telefonnummer 

Översatt brevmall

Mailmall på lätt svenska finns översatt till engelska, spanska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Du hittar länkar för att ladda ner samtliga brev i boxen högst upp till höger vid sidan av denna text.

Innehållsansvarig

Uppdaterad