Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Brevmall vid smitta på enhet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias trygghetsdirektör 
Upprättat: 2020-08-31
Uppdaterat: 2021-02-11

Om sjukvården har bekräftat att någon på skolan har covid-19/corona, ska ni informera dem som kan ha kommit i kontakt med personen om att de kan ha utsatts för smittrisk. Detta förutsatt att individen varit på enheten senare än 24 timmar innan första symtom uppstod. Inkubationstiden för Covid-19 är oftast 5 dagar men kan variera mellan 2 och 7 dagar, undantagsvis är den upp till 14 dagar. Vi har därför valt att skicka ut informationsbrevet om vi får reda på smittan inom de sju dagarna. Får du reda på att någon som varit smittad befunnit sig på enheten den 10:e ska du alltså skicka ut informationsbrev om du får veta det den 17:e, får du veta den 18:e skickar du inte ut.  kontakta Paula Hammerskog (kontaktuppgifter nedan) för samråd. 

Information ska ges både om både medarbetare och elever/deltagare och bör vara skriftlig. Om det går att avgöra vilka personen har varit i kontakt med (ofta klass, årskurs eller stadium) ska denna grupp informeras, om det är svårt att avgöra ska hela skolan informeras. Mall för hur brevet/mailet kan se ut finns nedan. Ändra informationen som står i fet stil inom klamrar innan mailet skickas, alternativt ta bort om detta är ditt andra informationsbrev. Gör gärna den feta stilen mager innan du skickar.

Om du får nya fall dagen/dagarna efter det första ska ett nytt informationsbrev om detta skickas ut eftersom 14-dagarsperioden flyttas fram för varje nytt fall. Inled det andra brevet med ”Jag har tyvärr fått information om att ytterligare…” Då ska du också ta bort meningen i brevet nedan om att vi hoppas att detta är det enda fallet. Om du behöver skicka ut ett tredje brev bör det skrivas annorlunda, hör av dig enligt nedan så hjälps vi åt med det. Är detta nya fall i en grupp som inte fick det tidigare informationsbrevet, hanterar du detta informationsbrev som det tidigare, det är alltså första informationen till gruppen.

Kontakta gärna AcadeMedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskogmail eller 0733348750 om du vill diskutera hur du ska agera, kontakta alltid vid fler fall än tre smittade på enheten.

 

Brevmall på svenska

Hej!

Jag har tyvärr fått information om att en person som testats positivt för covid-19 var på [enhetens namn] den [datum för när den som testats positivt var där senast]. Jag vill därför i min tur informera er som var där samtidigt om att ni kan ha utsatts för en smittrisk. Vi kan tyvärr inte  ge närmare information om vem det gäller, eller var/hur länge personen vistats i lokalerna, vår bedömning är att alla som får detta meddelande kan ha utsatts för smittrisk. 

Det är viktigt att vi hjälps åt att inte föra smittan vidare. Därför behöver du vara uppmärksam på eventuella symtom i sju dagar från den [datum då personen var på enheten senast]. Inkubatonstiden är oftast fem dagar men kan variera mellan två och sju dagar,  undantagsvis är den upp till 14 dagar.. Om du får symtom, boka tid för testning på 1177. . Vanliga symtom är feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk, snuva, försämrat lukt- och smaksinne samt magbesvär med diarréer. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Så länge som du är frisk och inte uppvisar symtom behöver du inte stanna hemma.

[Vi hoppas att det inte kommer fler fall, om det gör det skickar vi ut ytterligare information eftersom sjudagarsperioden under vilken alla ska vara uppmärksamma på symtom då flyttas fram.]

Reglerna om att hålla fysiskt avstånd, att tvätta händerna noga och ofta, samt att inte träffa andra människor om du uppvisar minsta symtom gäller naturligtvis fortfarande. 

Har du frågor får du gärna kontakta mig. Gäller dina frågor AcadeMedias övergripande riktlinjer är du välkommen att kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog på paula.hammerskog@academedia.se eller 0733 34 87 50.

Din vanliga avslutningsfras och ditt namn, mail och telefonnummer

Ladda ner texten i word >>

 

Brevmall på lätt svenska

Information om smitta (covid-19) 

En person med covid-19 har varit på [enhetens namn] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall].  

Alla personer som har varit där samtidigt kan ha utsatts för smitta. Det är viktigt att du observerar symtom hos dig själv i 14 dagar. 

Om du har symptom: Kontakta Vårdcentralen för att testa dig. Isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Om du är frisk och inte har symtom måste du inte stanna hemma. 

Regler:  

  • Håll fysiskt avstånd. 
  • Tvätta händerna noga och ofta. 
  • Träffa inte andra människor om du har symtom. 

Har du frågor får du gärna kontakta mig. 

Din vanliga avslutningsfras och ditt namn, mail och telefonnummer 

Ladda ner texten i word >>

 

Översatt brevmall

Mailmall på lätt svenska finns översatt till engelska, spanska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Du hittar dessa versioner här >>

Innehållsansvarig

Uppdaterad