Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rekommendation om vaccination av 12-15-åringar på skolor

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Krisledare
Skapad: 2021-09-20
Reviderad: 2022-02-03

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla barn från 12 års ålder vaccination mot covid-19. Gemensamt för samtliga regioner är att 12-15-åringar kommer att erbjuds vaccinet i skolan. Genomförandet varierar mellan olika regioner. Alla är överens om att skolans elevhälsopersonal inte kommer att utföra själva vaccinationen. Däremot förväntas vi att se till att de barn som ska vaccineras har samtycke samt en ifylld hälsodeklaration från vårdnadshavare. Skolan rekommenderar, precis som myndigheterna, alla som kan att vaccinera sig, det gör vi genom att erbjuda vaccin i skolans lokaler. Det får inte förekomma någon som helst påtryckning mot dem som inte vill, varje tendens till grupptryck före eller emot vaccinet måste också motverkas.

Regionerna eller kommunen kontaktar och informerar varje enskild skola om hur vaccinationen går till. När du fått kontakt och därmed vet var och hur detta kommer att genomföras på just din skola, informera om det via Schoolsoft.

Vaccination på skolan görs alltid via regionerna, och är kostnadsfritt både för skolan och för individen. Ett antal av våra skolor har blivit kontaktade av vaccinatörer som mot en kostnad erbjuder sig att prioritera skolan. Vi ska inte tacka ja till detta, det främsta skälet till detta är att prioriteringen av resurser inte ska göras beroende på vem som betalar för dem.

De flesta regioner har numera uppdaterade listor över samtliga skolor, oavsett om huvudmannen är fristående eller kommunal. Skulle du misstänka att så inte är fallet i din region, kontakta AcadeMedias coronaansvariga, Paula Hammerskog, paula.hammerskog@academedia.se eller 0733 34 87 50.

För mer information, kontakta:

Innehållsansvarig

Uppdaterad