Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Rekommendationer för inför årets skolavslutningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Skapad: 2020-04-15, uppdaterad 2020-04-30

Gäller för:  AcadeMedias grund- och gymnasieskolor

AcadeMedias skolor ska anpassa årets skolavslutningar samt studentfiranden för årskurs 3 efter Folkhälsomyndigheternas riktlinjer för att undvika risken för smittspridning av Covid-19. 

Regeringen har tillsvidare förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för mer än 50 personer. En riskbedömning ska göras inför övriga evenemang och sammankomster. Så länge dessa riktlinjer kvarstår ska skolorna inte arrangera mösspåtagning eller utspring om dessa arrangemang kan antas samla mer än 50 personer. 

Det är rektors ansvar att säkerställa att eventuella avslutningscermonier följer aktuella rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter, så att skolan därmed bidrar till att minska smittspridningen i samhället. 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för anordnandet av ceremoniella inslag i samband med gymnasieexamen för årets avgångselever. Rekommendationerna handlar bland annat om hur samlingar och utspring ska gå till. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan man ta del av samtliga rekommendationer inför studentexamen 2020.

Innehållsansvarig

Uppdaterad