Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för distansundervisning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor och vuxenutbildningar ska flytta över undervisningen till distansundervisning från 2020-03-18. AcadeMedia följer denna rekommendation för alla utbildningar där det är möjligt.

Just nu finns ingen liknande rekommendation för för- och grundskolor. För dem gäller den särskilda förordningen beslutad av regeringen 2020-03-16. Vi förbereder dock även dessa för en snabb omställning. Förordningen ger betydligt större frihet än tidigare för huvudmannen att organisera undervisningen.

Förordningen gäller formellt enbart om en grundskola är stängd. Beslut om stängning fattas av huvudmannen. Enligt förordningen kan detta beslut fattas på följande grunder:

  • en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
  • man har i samråd med smittskyddsläkare fått rådet att stänga för att motverka smittspridning
  • skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
  • man har rekommenderats att stänga av Folkhälsomyndigheten.

Distansundervisning kan dock ges till elever som av olika skäl inte är i skolan även om skolan formellt är öppen. Dessa elever  kan alltså i denna mycket ovanliga situation ges möjlighet att ta del av undervisningen.

AcadeMedias beredskap för att stänga skolor och gå över till distansundervisning är god. Information om hur du bedriver distansundervisning hittar du PÅ DENNA WEBBSIDA. 

Innehållsansvarig

Uppdaterad