Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för möten och event

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektör

Skapad: 2020-08-04

 

Utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten är AcadeMedias riktlinjer att genomföra digitala möten istället för fysiska möten under hösten 2020. Detta avser alla former av samlingar och möten som anordnas av koncern- och segmentsstab. Vid möten på våra enheter behöver medarbetare följa relevanta åtgärder för att minska smittspridning, se rutiner för samtliga skolformer här. AcadeMedia kommer även fortsättningsvis att avråda samtliga medarbetare från att delta vid eller arrangera inresande fysiska möten och sammankomster med många deltagare. Vid särskilda tillfällen kan koncern- eller segmentsstab genomföra fysiska möten på AcadeMedias kontor, då med max tio personer samlade. Är ni fler behöver några vara med digitalt. (Det går inte att boka två mötesrum och dela upp en stor grupp i två – syftet är att så få som möjligt ska vara på kontoret.)

Finns det osäkerhet inför beslut i frågan bör närmaste chef samråda med AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog, e-post: paula.hammerskog@academedia.se eller telefon 0733 34 87 50.

 

Checklista för interna möten

För att minska risken för smittspridning under coronapandemin har vi tagit fram en checklista som gör det enkelt för alla mötesdeltagare att följa de rekommendationer som finns. Listan är tänkt att användas som en idélista över olika åtgärder som är möjliga.

  • Använd våra egna lokaler. Arbetar du på en enhet ska mötet hållas där, om du har din arbetsplats på något av våra kontor, hålls mötet där. Följ alltid de övergripande riktlinjerna för möten (länk till Riktlinje för möten och event).
  • När du bjuder in till mötet, skriv i inbjudan att alla behöver tänka på att hålla viss fysisk distans till varandra även om det är en arbetsgrupp från samma enhet/stab. Ta gärna upp frågan om att det kan kännas konstigt, så är det för många, och det kan vara bra att få lufta med kollegorna.
  • Som alltid gäller att bara symtomfria personer får vara på arbetsplatsen, påminn gärna om det i inbjudan. De som vill bör erbjudas möjlighet att vara med digitalt.
  • Använd (gärna överdrivet) stora lokaler. Ett möte med fem personer som normalt genomförs i ett litet konferensrum kan hållas i en lektionssal.
  • Gäller det ett större möte med en hel personalgrupp, överväg om du kan dela upp deltagarna så att du håller flera möten efter varandra.
  • Den som leder mötet bör göra i ordning rummet i förväg så att bord och stolar står glest.
  • Om det finns fika/frukt/mat, se till att den står utplacerad på flera ställen, eller arrangera så att deltagarna gå och hämtar en och en.
  • Ha vatten och glas utplacerat på flera ställen, inte på ett enda bord som alla måste köa till.
  • Ha handsprit utplacerad på ett par olika ställen i mötesrummet. Ställ också handsprit på lämpliga platser utanför möteslokalen så att de kan användas på väg in.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad