Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för möten och event

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektör

Skapad: 2020-08-04

Uppdaterad: 2021-07-06

Denna riktlinje kommer att uppdateras omedelbart om smittläget blir sämre. Om smittläget förbättras uppdateras riktlinjen under september 2021. 

AcadeMedia har, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, beslutat att när så är möjligt ska möten genomföras digitalt istället för fysiskt i början av höstterminen 2021. Då möts människor som inte träffats tidigare, eller inte träffats på länge, i våra enheter och på våra kontor. Detta gäller både externa och interna möten. Externa besök bör undvikas.

Interna möten med relativt få deltagare kan hållas i samma rum om de som ska vara med på mötet arbetar tillsammans på daglig basis.  Större personalmöten där stora personalgrupper samlas samlas bör genomföras digitalt eller i betydligt större lokal än som normalt skulle ha använts.

Digitala möten innebär inte att ett möte kan genomföras på valfri plats med digital uppkoppling. Beslut om var arbetet genomförs fattas av rektor.

Den som arrangerar möten, oavsett hur många som deltar och oavsett om det är på stab eller enhet, ska följa nedanstående checklista.

Finns det osäkerhet inför beslut i frågan, samråd med skolchef eller med AcadeMedias coronaansvarige Paula Hammerskog, e-post: paula.hammerskog@academedia.se eller telefon 0733 34 87 50.

 

Checklista för interna möten

För att minska risken för smittspridning under coronapandemin har vi tagit fram en checklista som gör det enkelt för alla mötesdeltagare att följa de rekommendationer som finns. Listan är tänkt att användas som en idélista över olika åtgärder som är möjliga.

 • Använd våra egna lokaler. Arbetar du på en enhet ska mötet hållas där, om du har din arbetsplats på något av våra kontor, hålls mötet där.
 • När du bjuder in till mötet, skriv i inbjudan att alla behöver tänka på att hålla viss fysisk distans till varandra även om det är en arbetsgrupp från samma enhet/stab.
 • Som alltid gäller att bara symtomfria personer får vara på arbetsplatsen, påminn gärna om det i inbjudan. Går det att erbjuda dem som vill att vara med digitalt är det bra.
 • Använd  överdrivet stora lokaler. Ett möte med fem personer som normalt genomförs i ett litet konferensrum kan hållas i en lektionssal.
 • Gäller det ett större möte med en hel personalgrupp, överväg om du kan dela upp deltagarna så att du håller flera möten efter varandra.
 • Den som leder mötet bör göra i ordning rummet i förväg så att bord och stolar står glest.
 • Om det finns fika/frukt/mat, se till att den står utplacerad på flera ställen, eller arrangera så att deltagarna gå och hämtar en och en.
 • Ha vatten och glas utplacerat på flera ställen, inte på ett enda bord som alla måste köa till.
 • Ha handsprit utplacerad på ett par olika ställen i mötesrummet. Ställ också handsprit på lämpliga platser utanför möteslokalen så att de kan användas på väg in.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad