Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för Öppet hus och ”Elev för en dag”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias coronaansvariga
Skapad: 2020-08-24

Uppdaterad: 2021-09-03

Under oktober startar normalt alla gymnasier de två aktiviteterna “Öppet hus” och “Elev för en dag”. Dessa aktiviteter kräver planering varför vi väljer att nu ändra den riktlinje som gällde förra läsåret om att Öppna hus skulle genomföras digitalt och Elev för en dag skulle begränsas mycket kraftigt. Båda dessa aktiviteter kan i höst genomföras på plats i skolan förutsatt att adekvata åtgärder för att minska riskerna genomförs.

Riktlinjen kommer att ändras om Folkhälsomyndigheten/regeringen inför restriktioner som påverkar. Den får bara tillämpas om det lokala smittläget tillåter. Rektor tillsammans med skolchef ansvarar för att inför varje evenemang kontrollera smittläget och vid minsta tveksamhet kontakta AcadeMedias coronaansvariga, krisledare Paula Hammerskog, 0733 34 87 50. 

Exempel på åtgärder som ska genomföras inför Öppet hus och Elev för en dag är:

 • Riskanalys för genomförande inklusive konkreta punkter att göra/inte göra. 
 • Göra allt man kan för att samtliga på plats ska kunna hålla avstånd, här ingår att begränsa storleken på grupper som visas runt. 
 • Om möjligt ha separata in- och utgångar (gäller enbart Öppet hus). 
 • Kontrollera att det finns tvål och pappershanddukar på samtliga toaletter. 
 • Tillhandahålla handsprit.
 • På webbar och i intresseanmälningar skriva att Öppet hus/Elev för en dag kan komma att ställas in med kort varsel. Ställs evenemanget in ska detta meddelas på skolans webb, samt på SMS/mail till alla som lämnat in en intresseanmälan. Det ska också finnas personal på skolan som möter dem som inte nåtts av informationen. 

 

Har du frågor om vårt arbete när det gäller coronapandemin, vänd dig till Paula Hammerskog, krisledare och coronaansvarig. 

Innehållsansvarig

Uppdaterad