Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för Öppet hus och ”elev för en dag”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektören
Skapad: 2020-08-24

Uppdaterad: 2020-12-14

För att blivande elever på grundskolan och gymnasiet ska kunna göra ett övertänkt och informerat skolval är det viktigt att de har möjlighet att besöka skolor de är intresserade av. Normalt görs detta genom så kallade Öppet hus, och ”elev för en dag”.

För att minska smittspridning genomförs alla öppet hus och ”elev för en dag” digitalt fram tills sökningen till gymnasieskolan stänger. Datum kan variera lokalt, dock stänger de flesta den 15 februari.

Har du frågor om denna riktlinje kan du kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog på mail eller 0733 34 87 50.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad