Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för Öppet hus och ”elev för en dag”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias coronaansvarige
Skapad: 2020-08-24

Uppdaterad: 2021-04-08

För att blivande elever på grundskolan och gymnasiet ska kunna göra ett övertänkt och informerat skolval är det viktigt att de har möjlighet att besöka skolor de är intresserade av. Normalt görs detta genom så kallade Öppet hus, och ”elev för en dag”. Det är på grund av pandemin inte möjligt att genomföra dessa evenemang på ett normalt sätt varken på grund – eller gymnasieskolor. Därför har vi skapat vad vi kallar ”privat visning” för att blivande elever och deras vårdnadshavare ska kunna komma till skolan och på ett säkert sätt kunna träffa elever och medarbetare, samt titta på hur lokalerna ser ut.

Besökare släpps in i små sällskap med två eller tre personer i varje grupp, dessa ska anmälas tillsammans, inga grupper med personer som normalt inte träffas får alltså skapas. Om skolan har möjlighet kan man ha flera sällskap i lokalerna samtidigt, sällskapen får dock inte släppas in samtidigt utan med minst 15 minuters mellanrum – de går alltså en rundtur efter varandra. Det är bra om skolan kan ha separata in- och utgångar vid dessa privata visningar. Här finns ett exempel på hur dessa privata visningar kommuniceras.

Det går naturligtvis också att boka tid för digitala möten och visningar.

Har du frågor om denna riktlinje kan du kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog på mail eller 0733 34 87 50.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad