Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för Öppet hus och ”elev för en dag”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektören
Skapad: 2020-08-24

Uppdaterad: 2020-11-09

För att blivande elever på grundskolan och gymnasiet ska kunna göra ett övertänkt och informerat skolval är det viktigt att de har möjlighet att besöka skolor de är intresserade av. Normalt görs detta genom så kallade Öppet hus, och ”elev för en dag”.

För att bidra till en minskad smittspridning har AcadeMedia beslutat att normen för Öppet hus under höstterminen 2020 är att dessa ska ske digitalt. Undantag kan göras om särskilda omständigheter föreligger, dessa undantag beslutas av Paula Hammerskog. Beslut om hur Öppet hus ska genomföras i januari fattas i december.

”Elev för en dag” och personliga visningar kan genomföras om rektor bedömer att det kan göras på ett smittsäkert sätt och när Folkhälsomyndighetens restriktioner tillåter detta.

Har du frågor om denna riktlinje kan du kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog på mail eller 0733 34 87 50.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad