Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för öppet hus och ”elev för en dag”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektören
Skapad: 2020-08-24

För att blivande elever ska kunna göra ett övertänkt och informerat skolval är det viktigt att de har möjlighet att besöka skolor de är intresserade av. De mest efterfrågade sätten att besöka en skola är öppet hus samt vad som brukar kallas “elev för en dag”. Vid ett öppet hus kan man normalt anlända när som helst under ett tidsspann då ett antal lärare och elever är på plats för att visa skolan och svara på frågor. “Elev för en dag” kan genomföras på många olika sätt, exempelvis genom att skugga en av skolans elever hela eller delar av skoldagen, eller att en grupp intresserade kommer till skolan samtidigt och får gå på några lektioner som hålls bara för dem.

Under coronapandemin har samtliga enheter inom AcadeMediakoncernen hårda restriktioner på vilka som får vistas i lokalerna. Vi har därför skapat särskilda riktlinjer för att på ett så smittsäkert sätt som möjligt kunna genomföra både öppet hus och “elev för en dag” på plats i skolan (alltså inte digitalt vilket naturligtvis också är tillåtet).

Öppet hus

Obligatoriska åtgärder

• Samtliga besökare behöver förboka en plats på öppet hus. AcadeMedia tillhandahåller ett digitalt bokningssystem, ansvarig för dessa är marknadsansvariga. Dela in tiden för öppet hus i lämpliga slottar då skolan släpper in max 50 personer.
• Pricka av besökarna när de kommer.
• Gör en markering på golvet där besökaren bör stanna för att upprätthålla fysiskt avstånd, den blir en viktig påminnelse.
• Sätt upp affischer med de viktigaste reglerna för att förhindra smittspridning ( t ex handtvätt och fysiskt avstånd).
• Icke föranmälda besökare ombeds komma tillbaka efter att sista gruppen lännat och får då 15 minuter för frågor och visning av delar av lokalerna.
• Se över möbleringen så att det är möjligt att hålla avstånd inomhus.

Elev för en dag

”Elev för en dag” kan erbjudas, men måste alltid anpassas utifrån rådande omständigheter. Besöken får heller inte påverka verksamheten negativt, vilket de kan göra exempelvis om belastningen på medarbetarna är hög på grund av hög sjukfrånaro. Rektor avgör om och när skolan har möjlighet att ta emot ”elev för en dag”.

Det går att ta in två-tre besökande elever i en klass under en eller ett par lektioner förutsatt att de kan hålla ett avstånd på två meter till skolans elever och varandra. Är det fler än så som vill besöka skolan samtidigt är rekommendationen att skolan arrangerar en eller ett par särskilda lektioner för dem.

Har du frågor?

Har du frågor kring riktlinjerna, eller annat som är relaterat till corona inom AcadeMedia, får du gärna kontakta:

Paula Hammerskog, AcadeMedias trygghetsdirektör, paula.hammerskog@academedia.se eller 0733-34 87 50

Innehållsansvarig

Uppdaterad