Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för salonger/elevbehandlingar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

De skolor som erbjuder allmänheten olika typer av elevbehandlingar kan hålla sina salonger/behandlingsrum öppna under förutsättning att dessa riktlinjer följs. Har du frågor om, eller vill diskutera, dessa riktlinjer kan du vända dig till AcadeMedias trygghetsdirektör, Paula Hammerskog 0733 34 87 50.

 

 • Ingången till salongen är placerad så att man inte behöver gå igenom skolan för att komma dit. En kort bit från en ytterdörr fungerar, det får dock inte vara längst ner i en korridor.
 • Det är minst två meter mellan kunder oavsett om kunder väntar på sin tur eller får en behandling..
 • Städningen är noggrann, ytor och material (som exempelvis hårborstar) torkas av med rengöringsmedel mellan varje kund.
 • Engångsmaterial används i så stor uts´träckning som möjligt.
 • Både kunde och elever bär munskydd.
 • Ingen med symtom får vistas i lokalerna.
 • Handsprit finns tillgänglig för alla.
 • Informationsskyltar om handtvätt och fysiskt avstånd finns uppsatta.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad