Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer kontoren

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer det innebär att våra kontor för närvarande är stängda. För att få arbeta på något av kontoren behövs antingen specialtillstånd eller permanent undantag, det beviljas av närmsta chef efter överenskommelse med nedanstående kontaktpersoner.

Stockholm, AFK –  Paula Hammerskog och Lisa Oldmark
Göteborg, Lilla Bommen – Jimmy Kjellström
Göteborg, Norra Ågatan – Anna Garcia Karisaar

Har du frågor om detta, vänd dig till Paula Hammerskog, coronaansvarig, eller Lisa Oldmark, HR-direktör

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad