Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer vid bekräftad smitta hos elev/medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias krisledare
Skapad: 2021-05-03
Reviderad: 2022-01-21
Berörda: Alla segment

Ny informationsrutin och nya brevmallar

Just nu har vi en omfattande smittspridning i hela landet vilket naturligtvis märks på många förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Om omikron, alltså den nya virusvarianten, kommer in på en enhet kommer den sannolikt att drabba många elever och medarbetare. Omikron är en lindrigare virusvariant än de tidigare, men smittar många fler. Det är därför inte meningsfullt att skicka ut information om enstaka fall. Däremot är det viktigt att löpande informera elever och vårdnadshavare om smittläget på skolan. Det finns brevmallar att använda till höger på sidan. 

Information om testning och smittspårning

Regionerna har inte längre kapacitet att testa annat än prioriterade grupper. Det betyder att antigentester som säljs på apotek och i många livsmedelsaffärer nu ges större betydelse. Dessa tester kallas ofta snabb- eller hemtester. 

Alla som har symtom ska stanna hemma i minst fem dagar – det är symtomen som styr hur länge man stannar hemma. Det gäller oavsett om man har konstaterad covid-19 eller inte. Har man covid-19 ska man vara hemma minst 5 dagar och de sista två dagarna ska man känna sig frisk och vara feberfri.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att medarbetare i verksamheter som måste arbeta på plats samt elever i grundskola och gymnasiet testar sig med PCR-test (regionernas tester). Det går också bra att testa sig med antigentester (även kallat hemtester eller snabbtester). Även de som inte är prioriterade för testning kan testa med antigentester.

Om man har testat sig och fått ett positivt resultat (antingen på ett antigentest eller ett PCR-test) under de senaste tre månaderna behöver man inte isolera sig ifall man är symtomfri och någon i hemmet insjuknar i covid-19.

Den snabba smittspridningen innebär att vi just nu inte kan genomföra smittspårning på många av våra enheter. Så snart regionerna kommit ifatt med testningen, och medarbetare som arbetar på plats samt elever i grundskola och gymnasiet kan PCR-testa sig, kommer vi att återgå till smittspårning. Vi smittspårar inte efter antigentester.

AcadeMedia erbjuder snabbtester till medarbetare.  Se särskild rutin för detta. 

Fjärr- och distansundervisning

Utgångspunkten är att vi ska ha undervisning på plats, men under vissa förutsättningar kan det vara nödvändigt att ge elever fjärr- eller distansundervisning. Läs mer i rutinen för när fjärr- och distansundervisning får bedrivas

Karantänsregler

Den om har konstaterad covid-19 ska stanna hemma i fem dagar (tidigare sju) eller, om man inte är frisk efter fem dagar, tills man är symtomfri. Oavsett hur länge man behöver stanna hemma ska man  ha mått bra de två sista dagarna. 

Reglerna för hushållskarantän (familjekarantän) har ändrats vilket betyder att följande grupper är undantagna från karantän.

  • De som är vaccinerade med 3 doser.
  • De som haft covid-19 de senaste tre månaderna.
  • Nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet där fysisk närvaro är nödvändig.

Individer som inte ingår i någon av dessa tre grupper ska sitta i karantän fem dagar (tidigare sju).

Anmäl tillbud

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att skyndsamt göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om en medarbetare, en elev eller en vuxenstuderande exponerats för coronaviruset i sitt arbete/på en enhet. Alla som exponerats för, eller blivit smittade av, coronavirus ska inte anmälas. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att en anmälan ska göras:

– Exponeringen ska ha skett på arbetet/på enheten.
– Det ska vara säkerställt att arbetstagaren/eleven har exponerats för coronaviruset av exempelvis kollegor, elever, förskolebarn eller vårdnadshavare som har konstaterad coronavirus via provtagning.

Läs mer i rutin om att anmäla allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset till Arbetsmiljöverket.

Har du frågor?

Kontakta AcadeMedias krisledare och coronaansvarige, Paula Hammerskog, 0733-34 87 50.

Mer information

Mer information finns också på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://fohm.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/hantering-av-covid-19-i-skolmiljo/och här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/mycket-hog-smittspridning-av-covid-19-kraver-anpassade-forhallningsregler-och-prioriterad-testning/ 

Innehållsansvarig

Uppdaterad