Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer vid bekräftad smitta hos elev/medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias trygghetsdirektör
Skapad: 2020-08-31
Berörda: Alla segment

Om sjukvården har bekräftat att någon på skolan har covid-19/corona, ska ni informera dem som kan ha kommit i kontakt med personen om smittorisken. Detta förutsatt att individen varit på enheten senare än 24 timmar innan första symtom uppstod. Det gäller både medarbetare och elever/deltagareInformationen ska ske skriftligt. Mall för hur mailet kan se ut finns HÄR (finns även version på lätt svenska och översättning till olika språk). Du informerar elevgruppen /vårdnadshavare och andra som personen i fråga har kommit i nära kontakt med. Vi informerar aldrig vem som bär på smittan, däremot finns inget som hindrar att hen gör det själv om hen vill. Det ska dock ske efter det att du informerat om hur de som kan ha utsatts för smittorisk bör agera.

Här hittar du mail/brevmall på svenska, lätt svenska och översättning till olika språk >>

Lokalt utbrott

Om enheten har fler än fyra-fem smittade är det att betrakta som ett lokalt utbrott av covid 19/corona. Med utbrott på enhet menar vi en grupp elever/medarbetare med konstaterad smitta. Antalet varierar naturligtvis beroende på enhetens storlek, det är dock bättre att kontakta smittskyddet för tidigt än för sent. Vid ett lokalt utbrott ska en särskild checklista med åtgärder användas. Checklistan är en hjälp för rektor/skolledare/platschef.

Gå till checklistan >>

Har du frågor?

Kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog, paula.hammerskog@academedia.se eller 0733-34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad