Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer vid bekräftad smitta hos elev/medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias trygghetsdirektör
Skapad: 2021-05-03
Berörda: Alla segment

Om sjukvården har bekräftat att någon på skolan har covid-19/corona, ska ni informera dem som kan ha kommit i kontakt med personen om smittorisken förutsatt att individen varit på enheten senare än 48 timmar innan första symtom uppstod. Ni ska också erbjuda snabbtester för dem som vill, se särskild rutin för detta.

Informationen gäller både medarbetare och elever/deltagare och ska ske skriftligt. Mall för hur mailet kan se ut finns HÄR (finns även version på lätt svenska och översättning till olika språk). I brevet finns också instruktioner om hur du informerar dem som varit i nära kontakt med den smittade personen. Vi informerar inte vem som bär på smittan, däremot finns inget som hindrar att hen gör det själv om hen vill. Det ska dock ske efter det att du informerat om hur de som kan ha utsatts för smittorisk bör agera.

Här hittar du mail/brevmall på svenska, lätt svenska och översättning till olika språk >>

Lokalt utbrott

Om enheten har många smittade är det att betrakta som ett lokalt utbrott av covid 19/corona. Med utbrott på enhet menar vi en grupp elever/medarbetare med konstaterad smitta. Antalet varierar naturligtvis beroende på enhetens storlek. Vid ett lokalt utbrott ska en särskild checklista med åtgärder användas. Checklistan är en hjälp för rektor/skolledare/platschef. Om det är troligt att de som smittats (oavsett om det är medarbetare eller elever/deltagare) blivit smittade på enheten ska detta anmälas till Arbetsmiljöverket. 

Gå till checklistan >>

Har du frågor?

Kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog, paula.hammerskog@academedia.se eller 0733-34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad