Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rutin för snabbtester och screening för medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias krisledare

Skapad: 2021-05-11
Reviderad: 2022-01-20

AcadeMedia erbjuder medarbetare snabbtester för hemmabruk för covid-19 på enheter där smitta konstaterats. 

AcadeMedia beställde i maj, augusti och december snabbtester som distribuerades till ett 40-tal hubbar. Testerna är avsedda att använda vid utbrott av smitta på en enhet. Eftersom dessa tester nu är på väg att ta slut på grund av den extremt snabba smittspridningen övergår nu ansvaret för att köpa tester till varje enhet. Hubbarna använder de tester som beställts centralt tills testerna tar slut. Beslut om inköp av tester fattas av rektor tillsammans med skolchef  eller motsvarande.

Snabbtester ska bara användas till medarbetare. Individer med symtom på covid-19 ska inte erbjudas snabbtest, eftersom de oavsett testresultat ska vara hemma i fem dagar, eller längre om de ännu inte är friska. De två sista dagarna ska de känna sig friska.

När smittspridningen är extremt hög kan det vara aktuellt att testa medarbetare dagligen för att hitta personer som är smittade men inte visar symtom, så kallad screening. Beslut om detta fattas av rektor tillsammans med skolchef. Screening används inte som normal rutin. Vid tveksamhet, kontakta AcadeMedias coronaansvarige, kontaktuppgifter nedan.

Den som testar positivt med ett snabbtest ska betrakta sig som sjuk i covid-19. Detta har betydelse eftersom nyligen genomgången sjukdom betyder att man anses som immun. Reglerna för att vara hemma vid covid-19 är desamma som för dem som testat negativt men har sjukdomssymtom, alltså fem dagar, eller, om man inte är symtomfri då, tills man är frisk. De sista två dagarna innan man återkommer till arbetet ska man känna sig frisk.

Har du frågor, kontakta AcadeMedias coronaansvarige, Paula Hammerskog,  eller 0733 34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad