Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Informationstext om hemtester till Schoolsoft

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nedan text (kursiverad) kan användas för att informera medarbetare, elever och vårdnadshavare om att det framöver kommer att finnas möjlighet för skolan att vid behov erbjuda snabbtester/hemtester för covid-19. Texten kan publiceras i den informationskanal ni normalt använder (Schoolsoft för de flesta).

Texten ska användas för att informera om att möjligheten att erbjuda tester nu finns, om ni däremot redan har personer på enheten som testat positivt för covid-19 ska ni istället använda brevmallarna som stöd i kommunikationen. Brevmallar vid smitta på enhet.

Hemtester kan framöver erbjudas vid fall av covid-19 på skolan

AcadeMedia har köpt in så kallade självtester (nedan kallat hemtester) för covid-19. Dessa tester distribueras nu till alla skolor som är en del av AcadeMedia. Hemtesterna kan erbjudas till symtomfria elever och medarbetare i händelse av att vi skulle få konstaterade fall av covid-19 på skolan.

Dessa tester får aldrig ersätta den provtagning som regionerna har utan ska endast ses som en extra trygghetsåtgärd som kan sättas in vid behov. Alla, även de utan symtom, som har varit i nära kontakt med konstaterat smittade personer kommer att uppmanas att boka tid för provtagning via 1177.se.

Syftet med hemtesterna är att direkt kunna hitta personer som bär på smittan utan att visa symtom. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att alla utan symtom kan gå till skolan som vanligt i väntan på provsvar från regionen.

Om vi skulle få konstaterade fall av covid-19 hos oss kommer jag att skicka ut information om hur vi hanterar situationen och vilka som då erbjuds att göra ett hemtest. Alla som erbjuds hemtester kommer att få särskilda instruktioner om hur det går till.

På AcadeMedias öppna medarbetarwebb finns en rutin som bland annat beskriver hur hemtesterna ska användas, vad det är för typ av tester och vad som gäller för elever i olika åldrar.

Länk till rutinen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad