Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer om smittad i hushållet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias trygghetsdirektör
Skapad: 2020-10-01
Berörda: Medarbetare inom alla segment, samt elever/deltagare på gymnasiet och vuxenutbildningen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från den 1 oktober att personer som delar hushåll med en individ som konstaterats vara smittad av Covid-19 ska stanna hemma i sju dagar från den dag provet togs. Detta för att risken för att smittas i hemmet är stor. Detta gäller medarbetare, elever på gymnasiet samt deltagare på våra vuxenutbildningar. Det är upp till rektor att bestämma om positivt testresultat behöver begäras in.

Förskolebarn, elever i grundskolan, och alla som tidigare har ett positivt PCR-test eller har påvisat antikroppar inom sex månader är undantagna från denna rekommendation.

Medarbetare som stannar hemma av detta skäl och som kan jobba hemifrån bör göra det. Det bästa är om man kan arbeta hemifrån, om inte har man mot läkarintyg rätt till smittbärarpenning. Elever och vuxendeltagare bör om möjligt erbjudas undervisning på distans.

Översättning

Har du frågor?

Kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog, paula.hammerskog@academedia.se eller 0733-34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad