Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lärarstudenter har en del av sin utbildning förlagd till en förskola/skola där de med stöd av en handledare på enheten först observerar och sedan aktivt planerar och genomför lektioner. Det är helt nödvändigt för universiteten att ha tillgång till VFU-platser, eftersom VFU är en obligatorisk del av utbildningen.

Dessa VFU-studenter ska ses som en del av lärarkollegiet på skolan då de är på skolan under en längre tid. VFU kan alltså genomföras utan andra inskränkningar än de som gäller andra medarbetare, den viktigaste är att enbart friska individer är på enheten.

Utbildningen ska utformas utifrån lokala föreskrifter och försiktighetsåtgärder samt även de direktiv som gäller för respektive lärosäte.

Innehållsansvarig

Uppdaterad