Torsdag-fredag 4-5/6 kommer det ske förändringar här på medarbetarwebben, det blir en ny startsida samt justeringar i menyerna. Vi ber om överseende att det kan vara lite rörigt under dessa dagar. Har du frågor eller problem att hitta din information kontakta marith.hallman@academedia.se.
Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer möten och event

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dessa riktlinjer är tillfälliga med anledning av coronavirusutbrottet. Riktlinjerna gäller från och med 2020-03-11 fram till dess nya riktlinjer kommuniceras. 

AcadeMedia avråder i nuläget samtliga medarbetare från att delta vid eller arrangera inresande fysiska möten och sammankomster med många deltagare. Avrådan görs främst för att minska smittorisken internt (bland våra barn, elever, vuxenstuderande och medarbetare) men också för att minska risken och begränsa konsekvenserna för verksamheten om någon vid en sådan sammankomst skulle vara smittad.

Möten och events bör huvudsakligen genomföras via digitala plattformar eller telefon. Närmaste chef beslutar vilka typer av möten som får genomföras fysiskt. Om det finns särskilda skäl att fysisk delta vid ett större möte eller evenemang så ska rektor/platschef/enhetschef först diskutera frågan med sin närmaste chef.

Finns det osäkerhet inför beslut i frågan bör närmaste chef samråda med AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog, e-post paula.hammerskog@academedia.se eller telefon 0733 34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad