Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Tips för idrott & hälsa under coronapandemin

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idrott & hälsa är ett av de ämnen där elever ofta är nära varandra, dessutom ingår många moment där smitta har lättare att överföras än normalt. Uppfinningsrikedomen om hur man bedriver smittsäker undervisning i idrott & hälsa har varit stor sedan pandemin startade. Nu när vintern är ett faktum har det dock kommit många frågor om hur vi kan göra, här kommer därför en del idéer och tips.

Ni som vill dela med er av lektionsplanering och annat till era kollegor får mycket gärna göra det på workplace, där finns redan en grupp att använda. Ni hittar den på:

https://academedia.workplace.com/groups/371507417004157

  

Tips på genomförande

 • Ämnet idrott & hälsa innehåller, oavsett kurs, många teoretiska inslag som gör det möjligt att helt eller delvis bedriva delar av kursens innehåll i klassrummet.
 • Det går nästan alltid att genomföra lektioner ute. Var noga med att alla vet att man ska vara ute, och vad som ska göras, under lektionen så att alla är klädda för aktiviteten. Området friluftsliv lämpar sig naturligtvis extra väl för denna typ av undervisning.
 • Omklädning och dusch innebär ofta trängsel. Tänk igenom i förväg hur den kan undvikas. Om idrotten hålls i lokaler utanför skolans, säkerställ att ni inte är i träningslokalen eller i omklädningsrum/duschrum samtidigt som andra grupper eller personer. Om det inte går att undvika, sträva efter att genomföra lektionen på annan plats alternativt kan elever byta om hemma och lektionen genomföras på ett sätt som gör att det räcker att tvätta av sig efteråt och byta om snabbt i mindre grupper. Detta för att minska antalet personer i utrymmet samtidigt.
 • Idrottsundervisning kan ske på distans där eleven utför uppgifter individuellt eller ibland i små grupper, där läraren följer upp digitalt. Eleven/gruppen postar filmer och texter utifrån den erhållna uppgiften, vanliga plattformar för detta är Google Classroom, via mejl eller ett Instagram-konto som skapas separat där endast läraren är följare. Läraren postar stödmaterial för inläsning samt feedback. Här kan eleven/gruppen genomföra projekt som träningsdagbok, teknikutveckling etcetera mot egna uppsatta mål och med läraren som stöd.
 • Oavsett om lektionen hålls ute eller inne bör fokus läggas på de moment i kursen som kan ses som individuella, medan lagspel och olika kontaktidrotter (alltså allt från sällskapsdans till kampsport med kontakt) bör skjutas på framtiden. Närkontakt mellan elever bör alltså undvikas.
 • För att minska antalet idrottande personer i idrottshallen kan ett lektionspass delas upp i ett teori- och ett praktikpass i halvklass där byte sker efter halva lektionen.

 

Övrigt

 • Som alltid gäller att enbart symtomfria personer får vara i skolan/på lektionen
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd eller annat som kan överföra saliv/smitta.
 • Utrustning som används av flera ska torkas av med desinfektionsmedel efter användning.

Innehållsansvarig

Uppdaterad