Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Mall för besökspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Syftet med denna besökspolicy är att ge riktlinjer för vilka som får vara på skolan och ett verktyg att hänvisa till för personer som oannonserat dyker upp i lokalerna. Denna policy är frivillig.

Förskolan/skolan är en arbetsplats för barn/elever och medarbetare. Den är inte en allmän plats, eller offentlig lokal, vilket betyder att obehöriga inte får vistas i lokalerna utan tillstånd. För att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla som går och arbetar på våra förskolor/skolor, gäller därför denna besökspolicy.

De som alltid har rätt att vara på förskolan/skolan är, förutom elever och medarbetare, vårdnadshavare och personer som utsetts av vårdnadshavare att hämta eller lämna barn. Alla andra ska, utan undantag, anmäla sig på förskolans/skolans expedition. Besök bör anmälas i förväg för att underlätta hanteringen. Besökare ska också bära besöksbricka under hela besöket.

Samtliga medarbetare på skolan har rätt att avvisa besökare som inte följer denna policy.

Bakgrund

Syftet med besökspolicyn är att ge tydliga riktlinjer för vilka som får vara på skolan och ett verktyg att hänvisa till för personer som oannonserat dyker upp i lokalerna. Den är inte obligatorisk för våra skolor, däremot gäller regeln att obehöriga inte får vistas i lokalerna utan tillstånd från skolledningen alla skolor inom AcadeMediakoncernen. En besökspolicy som finns uppsatt vid alla ingångar hjälper både medarbetare och besökare att följa regeln. I lila rutan finns policyn så att den går att redigera och skriva ut.

För att policyn ska fungera är det viktigt att medarbetare, när de möter någon de inte känner igen, tar för vana att fråga: ”Hej, jag tror inte att vi har träffats, kan jag hjälpa dig med något?” Om det är en hantverkare, hyresvärd eller någon annan som inte normalt vistas på skolan, blir nästa fras i riktningen ”Välkommen, eftersom du inte är medarbetare på skolan behöver du skrivas in. Det ordnar vi på expeditionen, kom så visar jag var den ligger”.

Besöksbrickan som nämns i policyn är bra eftersom medarbetare aldrig behöver undra om någon blivit inskriven eller inte. Brickan kan vara väldigt enkel, absolut enklast är en klisterlapp där man skriver ”Besökare”, dagens datum samt sitt eget namn som signatur. En knapp där det står exempelvis Vittra, AcadeMedia eller skolans namn fungerar också bra. AcadeMediaknappar finns hos koncernkommunikationsavdelningen.

Om någon vägrar att följa policyn bör den medarbetare som möter vederbörande söka upp rektor eller någon annan som kan hjälpa till. Är det en person som har legitima skäl att vara i lokalerna men vägrar att följa regler och anvisningar (det förekommer tyvärr), stanna hos vederbörande tills personen har gjort det hen ska. Om det är en person som inte har i lokalerna att göra alls, ring omedelbart 112.

För frågor om denna policy, kontakta trygghetschef Mattias Hammar

Innehållsansvarig

Uppdaterad