Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för sociala medier

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Kommunikationsdirektör
Skapad: 2011-05-05
Reviderad: 2019-10-29

 

Riktlinjerna innehåller de formella övergripande kraven och rekommendationerna för användning av sociala medier inom AcadeMedia. Det är ett stöd i hur arbetet med sociala medier ska bedrivas.  För anvisningar och kompletterande tips och råd hänvisas till medarbetarwebben.

I dokumentrutan till höger hittar du riktlinjen i sin helhet.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad