Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för sociala medier

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Kommunikationsdirektör
Skapad: 2011-05-05
Reviderad: 2019-10-29

 

Språk

Språket ska vara rakt och enkelt. Vi har en trevlig och seriös ton samt undviker allt för starka värdeord. Vi försöker att undvika för långa delningstexter. Vi tar upp relevanta ämnen och svarar på frågor utan dröjsmål.

Vi för inte några diskussioner om politik, eller andra frågor som kan upplevas som känsliga. Enklare frågor kan besvaras direkt i kommentarsfältet. Specifika frågor utan intresse för en större publik bör hänvisas till info@academedia.se.

Var tydlig med avsändaren

När en verksamhet eller en enhet är aktiv på sociala medier är det viktigt att det framgår vem som är avsändare. Det sker genom att alltid använda fastslagna logotyper, begrepp och beskrivningar kring våra verksamheter. En enhet/verksamhet ska inte ha åsikter, däremot informera och berätta om sig själv.

Svarar du på en kommenterar i exempelvis Facebook bör du skriva under svaret med förnamn och organisatorisk tillhörighet, t ex David, koncernkommunikationsavdelningen.

Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ, oavsett om publiceringen sker i egenskap av arbetstagare eller privatperson.

Svensk lagstiftning ska följas och därför ska du inte släppa igenom kommentarer som innehåller exempelvis hets mot folkgrupp. När en kommentar inte är lämplig ska den tas bort. Vid avpublicering av kommentarer på exempelvis Facebook är det klokt att lägga in ytterligare en kommentar för att förklara varför avpublicering skett.

GDPR

När vi är aktiva i sociala medier är det alltid viktigt att vi respekterar de användarvillkor och förhållningssätt som gäller för respektive kommunikationsplattform. Följ alltid upphovsrättsliga regler, publicera inte upphovsrättsskyddade bilder, texter eller filmer utan godkännande.

När det gäller publicering av bilder och andra personuppgifter i sociala medier är det viktigt att vi respekterar såväl kollegors som våra barns, elevers och deltagares rätt att kunna välja att delta eller inte. Vi ska därför alltid följa Datainspektionens riktlinjer och aldrig publicera någon information om någon som inte vill vara med.

Våra förskoleverksamheter, och viss utsträckning även grundskolan, måste vara extra varsamma när det gäller publicering i sociala medier.

Därför gäller följande regler:
• Inget barn får förekomma på bild om det inte finns tillstånd från vårdnadshavare.

• Barnen ska visas sparsamt, mer miljö än barn således. Var ytterst försiktig med att visa ansikten, närbilder av ansikten/porträtt bör inte förekomma. Om de förekommer, måste det vara i fullt samförstånd med vårdnadshavare.

• Namnpublicering ska vi i alla verksamheter vara försiktiga med och sådan får aldrig förekomma utan godkännande av vederbörande (för minderårig krävs godkännande av vårdnadshavare)

• Syftet är att visa förskolans/skolans pedagogiska verksamhet.

Om något går fel

Alla kan göra fel och det bästa sättet att hantera det är att vara öppen med vad som hänt. Handlar det om ett faktafel kan du gärna vara tydlig med vilka korrigeringar som gjorts så att det inte upplevs som att man försöker dölja den felaktiga postningen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad