Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för egenskapat undervisningsmaterial

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias HR-direktör
Skapad: 2010-11-15
Reviderad: 2013-12-06

Bakgrund

AcadeMedias skolverksamhet har som grunduppgift att ge barn och elever en undervisning med hög kvalitet. För att uppnå detta måste vi skapa förutsättningar för engagemang, arbetsglädje och en vilja till vidareutbildning inom verksamhetsområdet.

Personal som arbetar inom AcadeMedia-koncernen är kompetenta, engagerade och därför uppskattade av arbetsgivaren. Det är glädjande att många lärare väljer att fördjupa och sprida sina yrkeskunskaper även på fritiden genom att författa kurslitteratur och annat material.

Vad som kan orsaka svårigheter är framförallt avgränsningen mellan arbete och fritid samt rätten att utnyttja framtaget material.

För att skapa en enhetlig hantering av frågan har AcadeMedia beslutat att fastställa bifogade interna riktlinjer.

I dokumentrutan till höger hittar du riktlinjerna i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad