Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för egenskapat undervisningsmaterial

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias HR-direktör
Skapad: 2010-11-15
Reviderad: 2013-12-06

Bakgrund

AcadeMedias skolverksamhet har som grunduppgift att ge barn och elever en undervisning med hög kvalitet. För att uppnå detta måste vi skapa förutsättningar för engagemang, arbetsglädje och en vilja till vidareutbildning inom verksamhetsområdet.

Personal som arbetar inom AcadeMedia-koncernen är kompetenta, engagerade och därför uppskattade av arbetsgivaren. Det är glädjande att många lärare väljer att fördjupa och sprida sina yrkeskunskaper även på fritiden genom att författa kurslitteratur och annat material.

Vad som kan orsaka svårigheter är framförallt avgränsningen mellan arbete och fritid samt rätten att utnyttja framtaget material.

För att skapa en enhetlig hantering av frågan har AcadeMedia beslutat att fastställa bifogade interna riktlinjer.

I dokumentrutan till höger hittar du riktlinjerna i sin helhet.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad