Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lönepolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Reviderad: 2016-06-27

Lönesättningen och lönebildningen inom AcadeMedias olika verksamheter ska bidra till och skapa förutsättningar för att de olika verksamheterna bedrivs effektivt och rationellt. Lönepolitiken är ett led i hur koncernen attraherar, behåller och utvecklar de bästa medarbetarna med rätt kunskap och kompetens.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad