Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Policy för evenemang/möten

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapad: 2017-06-09

AcadeMedia eftersträvar kostnadseffektiva lösningar avseende konferens- och möteslokaler samt talare och andra leverantörer. Egna lokaler, kontor och skolor ska alltid vara förstahandsvalet vid möten och konferenser. Externa lokaler kan bokas om egna lokaler inte är tillgängliga eller om ändamålet kräver externa lokaler.

För större interna och externa evenemang arrangerade av något bolag inom AcadeMedia gäller samtliga punkter i denna policy. Som större evenemang räknas sammankomster med alla skolledare eller medarbetare inom verksamheten, eller där den totala kostnaden överstiger 250.000 kronor inklusive moms och logi.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad