Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Telefonipolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Patrik Gustavsson
Skapad: 2019-12-09
Reviderad: 2019-12-09

Syfte och omfattning

Telefonipolicyn ska tjäna som vägledning för medarbetarna och klargöra vilka möjligheter och krav som gäller inom detta område.

AcadeMedias IT-avdelning ansvarar för att telefonipolicyn hålls uppdaterad och känd bland medarbetarna.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad