Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Visselblåsarpolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektör
Skapad: 2013-02-25
Reviderad: 2020-06-17
Beslutad av styrelsen: 2013-02-25

 

AcadeMedia har sedan 2013 en visselblåsarpolicy för att uppmuntra anställda och övriga intressenter att öppet eller anonymt rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom företaget. Denna policy gäller även AcadeMedias internationella verksamheter (idag Tyskland och Norge). Visselblåsningar kan göras på svenska, engelska, norska och tyska.

Denna policy ska finnas tillgänglig för samtliga medarbetare på AcadeMedias publika medarbetarwebb, de ska även publiceras på AcadeMedias tyska och norska hemsidor på lokalt språk.

Visselblåsning regleras idag i svensk lag (Lag 2016:749 om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden). Denna policy går dock längre i sin definition av oegentligheter än svensk lagstiftning. Visselblåsning regleras idag inte i norsk eller tysk lagstiftning.

Trots att vi alltid strävar efter att handla på rätt sätt kan det finnas tillfällen då vi behöver få råd, eller få misstankar om en potentiell etisk eller juridisk överträdelse rapporterade. Genom att detta görs får AcadeMedia möjlighet att behandla frågan på ett riktigt sätt. Rapporteringsprocessen är flexibel och misstankar kan rapporteras på flera olika sätt.

Har du frågor om denna policy får du gärna vända dig till Paula Hammerskog, trygghetsdirektör och ansvarig för säkerhets- och visselblåsarfrågor för AcadeMedia, 0733 34 87 50.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad