Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Grundskolesegmentet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Roller

Här kan du läsa vilka personer som gör vad på staben. Listan hålls uppdaterad, den kommer alltså att ändras när någon börjar eller slutar på staberna. Hittar du något fel i listan, klicka här och berätta vad som ska ändras.

Jens Eriksson, segmentschef grundskolor och gymnasiet

Jimmy Kjellström, biträdande segmentschef grundskolor och gymnasiet

Stabschefer och centralt ansvariga

Klas Aspegren, HR-chef grundskolor och gymnasiet

Ulrika Grahn, Head of Business Control grundskolor och gymnasiet

Anna Andersson, kvalitetschef grundskolor och gymnasiet

Andrej Häggblad, marknadschef grundskolor och gymnasiet

Christian Andersson, affärsutvecklingsdirektör grundskolor och gymnasiet

Royne Berglund, IT-chef grundskolor och gymnasiet

Jenny Wahlberg, kommunikationschef grundskolor och gymnasiet

Organisation

Segmentets tre grupper leds av respektive utbildningsdirektör. Skolcheferna är rektorernas närmaste chef och leds av utbildningsdirektörerna. Inom både Innovitaskolan, Noblaskolan, Montessori Mondial och Vittra finns även integrerade förskolor.

Montessori Mondial och Noblaskolan 

Eva-Lotte Stavle, utbildningsdirektör

Katja Brandt Persson, skolchef Noblaskolan

Annika Rinnman, skolchef Montessori Mondial

Innovitaskolan och Pops Academy 

Jessica Mozakka, utbildningsdirektör

Sandra Richter, skolchef Innovitaskolan

Cristine Lysell, skolchef Innovitaskolan och Pops Academy

Vittra skolor

Anneli Wisén,  utbildningsdirektör

Andreas Hassel, skolchef region 1

Ulrika Kragner, skolchef region 2 (startar 19 april 2022)

Innehållsansvarig

Uppdaterad